ASI-CS je spolkem adventistů pracujících ve společensky odpovědných profesích. Podporujeme projekty zaměřené na mládež, vzdělání a misii.

Nejbližší akce

Správní rada Q1/22

16. únor 2022 (středa)

Správní rada Q2/22

15. květen 2022 od 10:00 hod (neděle)

18. unijní setkání ASI-CS

1. až 4. září 2022

Všechny akce

Novinky

Hygienická opatření pro 17. setkání ASI-CS

Od slavnostní bohoslužby při 17. setkání ASI-CS nás dělí již jen pár dní. Již druhým rokem se potýkáme s výskytem nemoci Covid-19.

více...

Projekty podporované v roce 2022

Přehled všech projektů, kterým byla schválena finanční podpora ze strany ASI-CS a informace o agendě jednání řádné správní rady a dozorčí rady.

více...
Všechny novinky

ASI video archiv

Vážení, jsme rádi, že vám můžeme přinést dobré zprávy, které se v současné složité situaci k lidem dostávají jen těžce a zřídkakdy. A přece je v nich úžasná síla. Dokážou totiž podpořit víru v to, že jsou ještě lidé, kteří nezištně pomohou těm, kdo to potřebují. Popravdě určitou podporu, nebo inspiraci potřebuje občas každý z nás. ASI video archiv vám přináší video reportáže a ohlédnutí za uskutečněnými setkáními a projekty. Můžete shlédnout osobní zkušenosti některých členů naší rodiny ASI-CS a účastníků projektů.

Více

Příspěvky 2022

Česká republika - Raiffeisenbank
č. ú.: 398155036/5500
IBAN: CZ7655000000000398155036

Variabilní symbol: 2022

ASI-CS, z.s.
ADVENTIST-LAYMEN'S
SERVICES AND INDUSTRIES

LONDÝNSKÁ 30
120 00 PRAHA 2
VINOHRADY
TEL.: 736 46 15 15