O úroveň výš na stránku "2023"

Misijní škola EDEN

Naším záměrem je všestranné školení a uschopnění mladých lidí ve věku 18 až 40 let do služby, která se podobá té, kterou konal Pán Ježíš Kristus na této zemi. V rámci misijní školy proto nabízíme motivaci, vědomosti, schopnosti a praxi, které jsou potřebné pro Duchem naplněný a vedený život podle Božího přání. Nabízíme praktický vzdělávací proces pro mladé lidi zaměřený na misijní službu. Hlavním zaměřením Misijní školy Eden je všestranná evangelizace převážně osobního rázu – v misii, spiritualitě a praktickém křesťanství. Tyto oblasti jsou úzce propojeny také s praktickými prvky zdravotně misijní práce. Záměrem Misijní školy Eden je nadchnout mladé lidi a vybavit je ke službě druhým lidem. Naše přání je, aby absolventi misijní školy sloužili ve sboru, v mládeži, na vysoké škole, na pracovišti, v misijní služebnosti – zkrátka kdekoliv.

Už v První republice existovala na území Čech adventistická misijní škola, a sice v Loděnicích u Prahy. Od roku 2004 do 2009 existovala v Nenačovicích blízko Loděnic další misijní škola, která byla hlavně zaměřená na zdravotně misijní službu. Misijní škola Eden navazuje na předchozí tradici dvou misijních škol na venkově blízko Prahy.

V minulých letech stále více lidí v CASD vnímalo potřebu, aby měli mladí lidé možnost zažít Boha intenzivněji, než je to možné na akcích, které trvají jen několik dní – jako jsou Mission Camp, misijní tábory nebo YFJ. Misijní škola měla nabízet mnohem hlubší prožitek Pána Boha. Proto misijní škola měla obsahovat hlavně prvky, o které mladí lidé mají zájem – a sice praktický vztah a život s Bohem, křesťanský životní styl, identita naší církve a služba druhým lidem v podmínkách a potřebách současné doby.

Již v roce 2013 vzniklo v Lipníku v okrese Mladá Boleslav Epicentrum zdraví Eden, kde se už od samotného začátku uvažovalo - v souvislosti s vizí celého projektu - o misijní škole. Na podzim roku 2019 správní rada Edenu rozhodla, že už pro založení misijní školy nastal vhodný čas. Ve stejné době tehdejší vedoucí misijní školy TGM Rakousko, Sebastian Naumann, začal přemýšlet o založení české misijní školy. Nakonec Bůh poslal do Rakouska bratra, který přijal funkci vedoucího misijní školy a na základě toho se uvolnili Sebastian a Monika Naumannovi, kteří se přestěhovali do Epicentra zdraví Eden. V průběhu roku 2021 se postupně připravovaly různé prvky misijní školy a byla zahájena spolupráce s představiteli církve.

Od února do prosince 2022 úspěšně probíhal první ročník se třemi studenty. Potom následovala přestávka bez studentů na devět měsíců, ve které probíhají další přípravné činnosti pro misijní školu, jako je například logo, design a web misijní školy. Od 19. září 2023 proběhl druhý ročník, v rámci kterého studenti už mohou získat dokonce dva certifikáty. V září 2024 chystáme třetí ročník.

Jako Misijní škola Eden spolupracujeme s oddělením evangelizace Českého sdružení CASD a také s mládežnickou akcí Mission Camp. Taktéž organizujeme jednou ročně misijní tábory. Navíc jsme v kontaktu s oddělením mládeže CASD a s podpůrnou organizací Maranatha včetně jejího hnutí YFJ.

Více informací na webových stránkách misijní školy Eden.

Žadatelem projektu je Rest CZ, s.r.o.

O úroveň výš na stránku "2023"

Příspěvky 2025

Česká republika - Raiffeisenbank
č. ú.: 398155036/5500
IBAN: CZ7655000000000398155036

Variabilní symbol: 2025

ASI-CS, z.s.
ADVENTIST-LAYMEN'S
SERVICES AND INDUSTRIES

LONDÝNSKÁ 30
120 00 PRAHA 2
VINOHRADY
TEL.: 736 46 15 15

Zavřít

Zde máte možnost přizpůsobit používání souborů cookie podle svých preferencí. Toto nastavení můžete kdykoliv změnit.

Tyto stránky používají pro svou optimalizaci soubory cookies. K některým z nich však potřebujeme mít Váš souhlas. Zobrazit podrobnosti

Povolit vybranéPovolit vše