O úroveň výš na stránku "2023"

VEDENÍ DĚTÍ A JEJICH RODIN ZE SOCIÁLNĚ VYLOUČENÉHO PROSTŘEDÍ KE KRISTU

Spolek Pohlazení pořádá individuální i společné poznávací výpravy a pobyty pro děti ze sociálně vyloučeného prostředí i pro jejich rodiče. Ty zahrnují exkurze do výrobních i zemědělských podniků a kulturní a společenské akce. Podporuje integraci, výchovu a vzdělávání prostřednictvím letních skautských táborů, tematických víkendových pobytů, zájmových kroužků a doučování. Pomáhá se zdravotními potřebami jako jsou brýle, zubní ošetření a rovnátka.

 Členové spolku motivují děti i rodiče k lepšímu a radostnějšímu životu, podporují zdravý životní styl a odpovědnou péči o zdraví. Také podporují kvalitní přípravu do školy a informovanou volbu dalšího vzdělávání a povolání. Důležitou součástí je vedení dětí i rodičů ke Kristu, který je zárukou skutečně smysluplného a trvalého života s Bohem.

CílE projektu

Cílem projektu je přivádět lidi ze sociálně vyloučeného prostředí ke Kristu prostřednictvím přátelství, sociální i jiné pomoci, být citlivý k potřebám lidí a zejména dětí žijících na okraji. 

 • Pravidelné schůzky za účelem posilování vzájemných vztahů, učení a rozvíjení praktických dovedností a ke společné zábavě v týdnu 
 • Pravidelné schůzky za účelem seznámení dětí s poselstvím Bible, křesťanskými principy chování, bohoslužbou a církevním společenstvím v sobotu ve sboru CASD v Sokolově – každou sobotu od 14:00 do 16:00 hodin 
 • Pomoc dětem v nouzi při cestování do školy (příspěvky na dopravu), stravování, ubytování v domovech mládeže
 • Víkendové společné pobyty především v přírodě nebo významných místech naší vlasti čtyřikrát do roka (jednou v každém ročním období)
 • Letní tábory o prázdninách 1-2 týdny, víkendové pobyty dětí ve spolupráci s Pathfinderem, duchovní víkendové pobyty mladých lidí
 • Rozvíjení dispozic a nadání dětí (aktivně při schůzkách, nebo pomoc se zajištěním zájmového kroužku či LŠU s finanční podporou)
 • Pokračování ve vztazích s dospívající a dospělou mládeží z dětských domovů (činnost předchozích let) – zvát je na společné akce a návštěvy do rodin
 • Umožnit společné pobyty pro další sociálně slabé děti ve sborovém společenství
 • Spolupráce Pohlazení se sociálními odbory městských úřadů na řešení komplexní péče o sociálně vyloučené děti a celé rodiny
 • Vtahování do činnosti Pohlazení celé rodiny, setkávání se s matkami i otci dětí z azylového domu a rodin – zvát je na společná setkání, dle zájmu je navštěvovat

VÝSTUPY PROJEKTU

 • pravidelné týdenní schůzky, příležitostné schůzky
 • účast na letních táborech, víkendových pobytech Pathfinderu, víkendových pobytech s přáteli z Pohlazení - čtytřikrát za rok
 • pomoc při hledání zaměstnání, středních škol, zájmových kroužků + praktická pomoc např. při doučování, přípravě na přijímačky, talentovky apod. - dle potřeb dětí
 • práce s rodinou a školou dětí a příslušnými sociálními odbory městských úřadů v otázkách bydlení, stravování apod.
 • spolupráce s dalšími neziskovými organizacemi v kraji - např. Pomoc v nouzi o.p.s.
 • vytváření internetových stránek o činnosti Pohlazení, získávání další podporovatele a dobrovolníky pro práci s dětmi i celými sociálně slabými rodinami

Žadatelem projektu je Společnost Pohlazení

O úroveň výš na stránku "2023"

Příspěvky 2025

Česká republika - Raiffeisenbank
č. ú.: 398155036/5500
IBAN: CZ7655000000000398155036

Variabilní symbol: 2025

ASI-CS, z.s.
ADVENTIST-LAYMEN'S
SERVICES AND INDUSTRIES

LONDÝNSKÁ 30
120 00 PRAHA 2
VINOHRADY
TEL.: 736 46 15 15

Zavřít

Zde máte možnost přizpůsobit používání souborů cookie podle svých preferencí. Toto nastavení můžete kdykoliv změnit.

Tyto stránky používají pro svou optimalizaci soubory cookies. K některým z nich však potřebujeme mít Váš souhlas. Zobrazit podrobnosti

Povolit vybranéPovolit vše