O úroveň výš na stránku "2022"

Ze tmy ke světlu

Vězeňská duchovenská péče je dobrovolným sdružením křesťanů (duchovních i laiků), kteří byli vedením svých církví pověřeni duchovenskou službou ve věznicích a vazebních věznicích Vězeňské služby České republiky a v obdobných zařízeních, pečujících o adaptaci vězňů a propuštěných, nebo se jiným vhodným způsobem podílejí na činnosti vězeňské duchovenské péče v souladu s cílem a zásadami VDP, a byli schváleni výkonným výborem VDP.

Záměrem projektu je šíření duchovní literatury do věznic pro odsouzené, rodiny odsouzených, obviněné a zaměstnance věznic. V celé ČR je dohromady 35 věznic a více jak 20 000 odsouzených v různých typech věznic. V každé věznici jsou knihovny, kam je možné přispět nejen Biblemi, ale další duchovní literaturou (jitřenky, zkušenosti a příběhy lidí, kteří uvěřili v Pána Boha, teologické knihy, duchovní poezie, letáčky, diáře s biblickými verši apod.) Výborný je například misijní časopis Za obzorem. Dobrovolníci mohou duchovní knihy podle individuálních potřeb doporučovat a půjčovat sami, případně i darovat, a to nejen odsouzeným, ale i rodinám odsouzených a personálu věznice.

Ve věznicích uskutečňujeme křesťanské koncerty, besedy s lidmi, kterým Pán Bůh změnil život apod. Ve věznici Valdice se již pět let jednou měsíčně uskutečňují pravidelné sobotní bohoslužby. Během jedné soboty se konají dvě bohoslužby za sebou pro rozdílné skupiny odsouzených. Takto se střídají čtyři skupiny. Spolupracujeme se světoznámým fotografem J. Štreitem, jehož putovní výstava propaguje kaplanskou službu, ve které jsou významně zapojeni adventističtí vězeňští kaplani.

CÍLE PROJEKTU 

  • oslovit odsouzené a propuštěné na svobodu biblickou zvěstí, evangeliem o Ježíši Kristu, které jediné přivádí člověka ke skutečné a trvalé svobodě, a to formou besed, křesťanských koncertů, četby duchovní literatury - letáků, knih s duchovní tematikou
  • vybavit tuto skupinu dalšími užitečnými, v reálném životě použitelnými a praktickými informacemi při jejich začleňování zpět do života na svobodě
  • motivovat k bezúhonnému, důstojnému a samostatnému životu ve světle evangelia a na příkladech lidí, kteří se s Pánem Bohem setkali a změnili svůj život
  • uskutečňovat sobotní bohoslužby
  • vytvořit informační leták pro odsouzené, rodiny odsouzených, zaměstnance věznice a širokou veřejnost o činnosti Vězeňské duchovenské péče, jehož jádrem bude evangelium
  • podpořit rodiny odsouzených
  • vhodnými způsoby prezentovat službu adventistických kaplanů v církevním prostředí

Bližší informace na webu Vězeňská duchovenská péče (VDP).

Žadatelem projektu je VDP z.s.

O úroveň výš na stránku "2022"

Příspěvky 2025

Česká republika - Raiffeisenbank
č. ú.: 398155036/5500
IBAN: CZ7655000000000398155036

Variabilní symbol: 2025

ASI-CS, z.s.
ADVENTIST-LAYMEN'S
SERVICES AND INDUSTRIES

LONDÝNSKÁ 30
120 00 PRAHA 2
VINOHRADY
TEL.: 736 46 15 15

Zavřít

Zde máte možnost přizpůsobit používání souborů cookie podle svých preferencí. Toto nastavení můžete kdykoliv změnit.

Tyto stránky používají pro svou optimalizaci soubory cookies. K některým z nich však potřebujeme mít Váš souhlas. Zobrazit podrobnosti

Povolit vybranéPovolit vše