O úroveň výš na stránku "2023"

ROSTEME SPOLU V MALINĚ

Neformální činnost s dětmi a rodiči dala v roce 2020 vzniknout Komunitnímu prostoru Malina. Tvoříme prostor, kde se držíme křesťanských hodnot. Jedním z pilířů je místo výuky - příroda je učebnou a přímým zdrojem bádání. Výuka v přírodě přináší osobní zkušenost zdravého životního stylu (New start). Děti vzděláváme v rozmanitých oborech skrz reálné objekty, učí se vlastní činností. Pozornost je věnována propojení vědomostí s praxí, hodnotám a sociálním dovednostem. Činnost probíhá v atmosféře úcty a respektu na všech úrovních (lektor či průvodce - děti - rodiče). V roce 2021 se náš spolek stává zřizovatelem Lesní mateřské školy Malina, která je zapsána v rejstříku škol a školských zařízení MŠMT. Již druhým rokem provozujeme volnočasové kroužky pro děti a besedy pro rodiče a spolupracujeme s rodinami domškoláků.

Cílem projektu je možnost rozvíjet činnost směrem k celistvé službě rodinám v partnerství ve výchově a vzdělávání (tzn. udržitelnost kroužků a besed, rozvoj Lesní mateřské školy a zahájení činnosti Základní školy). 

V září 2021 jsme otevřeli Lesní mateřskou školu, kde se děti mohou vzdělávat přirozeně, v přírodě, v pohybu a skrz vlastní zkušenosti a kde si také mohou zažít a osvojit pravidla New startu. V odpoledních hodinách dále provozujeme kroužky pro děti ve věku 2-12 let. Součástí týmu je 6 lektorů, na kroužky dochází 40 dětí.

Jako křesťané chceme nadále reagovat na potřeby rodin v našem okolí, být k nim pozorní a štědří a přirozeně s nimi sdílet naše hodnoty a životy v celistvosti (propojení osobního duchovního, rodinného a profesního života v daném projektu).

Reagujeme na místní potřebu rodičů, kteří nejsou spokojeni s úrovní státních škol, kdy jiné možnosti ve vzdělávání jsou stále pro většinu rodičů v České republice finančně nedostupné. Zároveň vnímáme potřeby uvnitř Církve adventistů sedmého dne (dále “církev”), kdy církev provozuje v České republice pouze jednu svou školu, která je mimo naši lokalitu (vzdálenost cca 380 km).

Usilujeme o zápis Základní školy do rejstříku MŠMT, která by svou činností navazovala na již fungující Lesní mateřskou školu. Jsou to soukromá školní zařízení, která můžeme provozovat samostatně a zároveň ve spolupráci se státem a církví. 

Vnímáme, že v současnosti otevíráme možnost provozovat na Slezsku mateřskou školu a základní školu s týmem, jehož členové jsou převážně členy církve Adventistů. Naším cílem není provozovat církevní adventistickou školu, ale školu, kde jako věřící lidé máme hlavní slovo, můžeme projevit svůj charakter a uplatnit křesťanské hodnoty. Rodiče, jejichž děti k nám dochází, vědí, že jako křesťané vytváříme místo, kde jsme věrní křesťanským morálním hodnotám. Vědí, že v souladu s těmito hodnotami vytváříme místo, kde se dětí mohou učit převážně v přírodě, v pohybu, zažít si zdravý životní styl a osvojit si uctivý, respektující způsob komunikace. Vědí, že oproti jiným lesním školkám se zde děti nesetkají se slovanským rokem a jeho svátky. Zároveň bychom rodičům školních dětí rádi nabídli volitelné předměty, kdy očekáváme, že výuka Bible by mohla být prvním z nich.

Zřizovatelem a provozovatelem je spolek Lesní mateřská škola Malina z. s. (původní název Společně svou cestou z. s.)

O úroveň výš na stránku "2023"

Příspěvky 2025

Česká republika - Raiffeisenbank
č. ú.: 398155036/5500
IBAN: CZ7655000000000398155036

Variabilní symbol: 2025

ASI-CS, z.s.
ADVENTIST-LAYMEN'S
SERVICES AND INDUSTRIES

LONDÝNSKÁ 30
120 00 PRAHA 2
VINOHRADY
TEL.: 736 46 15 15

Zavřít

Zde máte možnost přizpůsobit používání souborů cookie podle svých preferencí. Toto nastavení můžete kdykoliv změnit.

Tyto stránky používají pro svou optimalizaci soubory cookies. K některým z nich však potřebujeme mít Váš souhlas. Zobrazit podrobnosti

Povolit vybranéPovolit vše