O úroveň výš na stránku "2022"

Malina roste

Od roku 2020 jsme jako nezisková organizace provozovali “Společně svou cestou, z. s.” komunitní centrum (nazvané “Komunitní prostor Malina”), jehož činnost byla zaměřena primárně na vzdělávání dětí. Naše práce se soustředila na komunitní prostor, setkávání a volnočasové kroužky. V květnu 2021 nám byla schválena žádost o zapsání mateřské školy do rejstříku škol a školských zařízení. Spolek je jejím zřizovatelem a nese ze zákona nově název Lesní mateřská škola Malina z. s. Našli jsme tak možnost, jak pokračovat v naší činnosti navzdory předchozím COVID opatřením. Pracujeme také na dokumentech pro zápis základní školy do rejstříku ministerstva školství.

Pro rok 2021 jsme získali finanční podporu od ASI-CS podpořením projektu “Malina start-up”, což nám umožnilo začít naši činnost. Rovněž jsme obdrželi příspěvek od místního sboru na udržitelnost kroužků a díky finančnímu daru nadace Zeměkvět je nyní Malina hmotně vybaveným prostorem pro práci s dětmi. 

Avšak v důsledku pandemie COVID-19 a s ní spojenými epidemickými opatřeními, jsme jako organizace provozující volnočasové aktivity měli dlouhodobě zakázaný provoz. Větší část roku směly fungovat převážně jen státní zařízení. Proto jsme se rozhodli požádat o zápis do rejstříku Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (dále “MŠMT”) a založit tak Lesní mateřskou školu Malina. Takovýto statut nám v rámci České republiky umožní fungovat i v aktuální společenské situaci v následujícím školním roce a zároveň sníží vysoké náklady rodičů, které jsou spojeny s variantou komunitní formy vzdělávání. V současnosti pracujeme také na dokončení dokumentů pro zápis Základní školy do rejstříku MŠMT. 

Naší vizí je tedy otevřít lesní mateřskou a základní školu, kde by se děti mohly vzdělávat přirozeně, v přírodě, v pohybu a skrz vlastní zkušenosti. Jako ochutnávku jsme doposud provozovali kroužky pro děti ve věku 2 - 12 let. V uplynulém školním roce bylo v našem týmu 9 lektorů ze všech oborů a v příznivých epidemických podmínkách docházelo až 35 dětí.

Jako křesťané chceme být užiteční v našem bezprostředním okolí, žít autenticky naše hodnoty, vytvářet přátelství a komunitu. Reagujeme na místní potřebu rodičů, kteří nejsou spokojeni s úrovní státních škol, kdy jiné možnosti ve vzdělávání jsou stále pro většinu rodičů v České republice finančně nedostupné. Jako skupina adventistů sedmého dne chceme vůči těmto rodinám a dětem projevit štědrost. Zároveň vnímáme potřeby uvnitř Církve adventistů sedmého dne, která v České republice provozuje pouze jednu svou školu, která je mimo naši lokalitu (vzdálenost cca 380 km).

Náš tým je složen převážně ze členů adventistické církve. Důležité je však zdůraznit, že naším cílem není provozovat pouze církevní adventistickou školu. Místo toho chceme vytvořit školu, kde jako věřící lidé můžeme uplatnit naše křesťanské hodnoty a projevit svůj charakter. Rodiče, jejichž děti navštěvují naše zařízení, jsou si vědomi, že vytváříme prostor založený na křesťanských morálních hodnotách. Učíme děti převážně v přírodě, podporujeme pohyb a zdravý životní styl a učíme je uctivé komunikaci. Naše škola se liší od jiných lesních školek tím, že nepřipomíná slovanský rok a jeho svátky.

Zároveň bychom rádi nabídli volitelné předměty pro rodiče školních dětí. Prvním z těchto předmětů by mohla být výuka Bible. Naše práce není o izolaci adventistických dětí, ale o vytváření společného místa, kde se můžeme setkat s lidmi, sdílet své životy a reagovat na jejich potřeby. Naše zkušenost ukazuje, že když lidé znají naši víru, mají zájem se ptát a diskutovat. 

Zřizovatelem a provozovatelem je spolek Lesní mateřská škola Malina z. s. (původní název Společně svou cestou z. s.)

 

O úroveň výš na stránku "2022"

Příspěvky 2025

Česká republika - Raiffeisenbank
č. ú.: 398155036/5500
IBAN: CZ7655000000000398155036

Variabilní symbol: 2025

ASI-CS, z.s.
ADVENTIST-LAYMEN'S
SERVICES AND INDUSTRIES

LONDÝNSKÁ 30
120 00 PRAHA 2
VINOHRADY
TEL.: 736 46 15 15

Zavřít

Zde máte možnost přizpůsobit používání souborů cookie podle svých preferencí. Toto nastavení můžete kdykoliv změnit.

Tyto stránky používají pro svou optimalizaci soubory cookies. K některým z nich však potřebujeme mít Váš souhlas. Zobrazit podrobnosti

Povolit vybranéPovolit vše