O úroveň výš na stránku "2022"

Archa pomoci

Archa pomoci je projekt, který vznikl v roce 2015 v rámci smíchovského sboru s cílem doplnit diakonii o další prvky sociální práce. Praxe ukázala, že kombinace případové sociální práce, poradenství, dobrovolnického programu, výletů a dalšího setkávání společně s prací duchovních může pomoci nejen sborové diakonii, ale i široké veřejnosti. Jde o unikátní kombinaci nabízených aktivit směřujících k individuálním klientům se specifickými požadavky obsahující i např. péči duchovních.

Hlavním cílem projektu „Archa pomoci“ je podpora seniorů a osob se zdravotním postižením, aby mohli žít co nejdéle v domácím prostředí, a to v co nejkvalitnějších podmínkách a při zmírnění jejich osamocenosti. Důležitým rozměrem projektu je dosahovat tohoto cíle v součinnosti s místními sbory CASD, kazateli, diakony a dalšími spolupracujícími organizacemi.

Cílovou skupinou, na kterou se v rámci projektu zaměřujeme, jsou senioři a osoby se zdravotním postižením, které pobývají na území hlavního města Prahy a v přilehlých částech Středočeského kraje. Dále se také budeme věnovat i osobám z Pardubického kraje – zejména v České Třebové a v Pardubicích.

Projekt je zaměřen zejména na cílovou skupinu z pražských sborů (na členy, návštěvníky bohoslužeb, jejich příbuzné), ale též i na osoby ze sborů Česká Třebová a Pardubice a také řad široké veřejnosti. Větší otevření projektu široké veřejnosti vychází z podpory MČ Praha 3, Praha 4, Praha 5, Praha 6, Praha 10, Pardubického kraje, města Pardubice a města Česká Třebová.

Pomoc v rámci projektu je určena pro seniory a osoby se zdravotním postižením, které:

  • již nezvládají řešit své sociální záležitosti sami z důvodu věku, zdravotního stavu nebo jiných omezení.
  • nemají se na koho obrátit při řešení své situace – bezdětní, děti žijící daleko; senioři a OZP odkázaní pouze na částečnou pomoc své rodiny, známých a dalších pečujících nebo pomáhajících osob.
  • žijí v sociálních zařízeních, kde sociální pracovníci neřeší dané záležitosti (např. zajištění lékařů-specialistů, ambulantní rehabilitace, dopravních služeb, komunikace s poskytovateli různých služeb (např. mobilními operátory, notáři).

Aktivity v rámci projektu:

  • Sociální pomoc a podpora vycházející z metod případové sociální práce (pomoc při získávání sociálních dávek, sociálně-zdravotních služeb, kompenzačních pomůcek), pomoc při jednání a vyřízování záležitostí, na které jsou sami (na úřadech, institucích, s organizacemi), emocionální podpora a prostor ke sdílení náročných situací a problémů.
  • On-line poradna pro seniory, osoby se zdravotním postižením a pečující osoby na webu www.archapomoci.cz. Webový portál umožňující dohledat informace týkající se sociální problematiky a klást dotazy. Anonymizované otázky a odpovědi bude možné také zpětně dohledat dalšími návštěvníky stránek.
  • Dobrovolnický program v domácnostech – akreditován u Ministerstva vnitra pro docházení dobrovolníků za seniory a osobami se zdravotním postižením do domácího prostředí.
  • Semináře pro pečující osoby (tzv. neformální pečující).
  • Výlety pro seniory.

 

Žadatelem projektu je Komunitní centrum Petrklíč, z.s.

O úroveň výš na stránku "2022"

Příspěvky 2025

Česká republika - Raiffeisenbank
č. ú.: 398155036/5500
IBAN: CZ7655000000000398155036

Variabilní symbol: 2025

ASI-CS, z.s.
ADVENTIST-LAYMEN'S
SERVICES AND INDUSTRIES

LONDÝNSKÁ 30
120 00 PRAHA 2
VINOHRADY
TEL.: 736 46 15 15

Zavřít

Zde máte možnost přizpůsobit používání souborů cookie podle svých preferencí. Toto nastavení můžete kdykoliv změnit.

Tyto stránky používají pro svou optimalizaci soubory cookies. K některým z nich však potřebujeme mít Váš souhlas. Zobrazit podrobnosti

Povolit vybranéPovolit vše