O úroveň výš na stránku "2017"

Generace 50 plus

Názvem chceme vyjádřit, že společnost se chová k lidem od 50 let jako k seniorům. Senioři jsou sociální skupinou, která je v současné době přehlížena a přesto je velmi důležitá pro chod společnosti, sborů i celé církve. Má obdobné potřeby jako mládež nebo střední generace včetně mnoha nezodpovězených otázek.

Podhájská, Generace 50+, přednáškaV roce 2017 se projekt zaměřuje na následující čtyři oblasti:

  1. Přiblížení se těm, kdo mají dostatek zkušeností, a přesto „je nikdo nepotřebuje“.
  2. Pomoc těm, kdo jsou již závislí na nějaké formě asistence.
  3. Vnímání těch, kdo i v „produktivním“ věku kolem padesáti let prožívají odmítnutí společností.
  4. Osamělí, kteří ztrácí partnery a potřebují společenství.

Pro zlepšení situace těch, kteří jsou zmíněnými problémy více či méně postiženi, se čtyřikrát ročně konají společenské týdenní akce (obdoba biblického týdne). Projekt pokrývá účastníky z Čech, Moravy, Slovenska i ciziny. Tři společenské akce jsou uskutečněny každá v jiném sdružení:

  • Slovensko – Lázně Podhájská (50 účastníků),
  • Morava-Beskydy, Horský hotel (100 účastníků),
  • Čechy - Poděbrady (90 účastníků).
  • Podhájská, 50+, pod pergolouÚčastníci si veškeré náklady hradí sami. Ačkoliv se ve všech třech případech jedná o lázeňská místa, není pečováno zdaleka jen o tělesné potřeby. Velký důraz je kladen i na duchovní vyžití účastníků. Na dobrovolné programy chodí lidé takřka v plném počtu, včetně přátel a známých, takže se jedná i o zajímavou misijní příležitost (na každém setkání je přítomno nejméně 10 % přátel). Tato setkání často využívají také členové, kteří žijí s nevěřícími partnery, pro něž se jedná nejen o rodinnou rekreaci, ale také o poznání křesťanského životního stylu v praxi.

Žadatelem projektu je Církev adventistů sedmého dne ve spolupráce s dlouholetým řešitelem Miroslavem Starým. Webové stránky projektu

O úroveň výš na stránku "2017"

Příspěvky 2025

Česká republika - Raiffeisenbank
č. ú.: 398155036/5500
IBAN: CZ7655000000000398155036

Variabilní symbol: 2025

ASI-CS, z.s.
ADVENTIST-LAYMEN'S
SERVICES AND INDUSTRIES

LONDÝNSKÁ 30
120 00 PRAHA 2
VINOHRADY
TEL.: 736 46 15 15

Zavřít

Zde máte možnost přizpůsobit používání souborů cookie podle svých preferencí. Toto nastavení můžete kdykoliv změnit.

Tyto stránky používají pro svou optimalizaci soubory cookies. K některým z nich však potřebujeme mít Váš souhlas. Zobrazit podrobnosti

Povolit vybranéPovolit vše