O úroveň výš na stránku "2023"

Tabita

Projekt Tabita, sociální a misijní iniciativa sokolovského sboru Církve adventistů, spustil svou činnost 1. března 2015. Do projektu se aktivně zapojují členové sboru Sokolov. Spolu s koordinátorkou projektu Hanou Kábrtovou tým dobrovolníků pečuje o potřebné, seniory, nemocné a různě znevýhodněné. Ti jsou pravidelně, a někdy i příležitostně podle potřeby, navštěvováni přímo v jejich domácnostech, kde se snaží splnit jejich přání a zlepšit tak kvalitu jejich života. Původní záměr projektu byl primárně sociálního charakteru. Avšak během jeho rozvoje se rozšířil o rozměr misijní. Senioři a handicapovaní lidé se často stávají zdrojem duchovního obohacení pro své pečovatele, kteří se s nimi modlí a posilují ve víře. Poskytování praktické pomoci starším, nemocným a opuštěným lidem zároveň přispívá k financování rodin s nízkými příjmy, což zlepšuje jejich finanční situaci.

CÍLE PROJEKTU
 

 • vzájemná duchovní podpora lidí s nízkými příjmy a potřebných
 • společné modlitební chvilky, čtení, studium Bible, vyprávění zkušeností s Pánem Bohem, odvoz a dovoz na modlitební setkávání sboru, pomoc při zapojení se do společenství sboru
 • zkvalitnění života obou cílových skupin
 • spokojenější a radostnější výhledy do budoucnosti, "nejsi sám"
 • mít někoho, na koho se mohu v případě potřeby obrátit, nebát se odmítnutí
 • účast seniorů a jinak handicapovaných na bohoslužbách, společenských a kulturních akcích
 • dodávání radosti, síly, odvahy oběma skupinám navzájem
 • naplňování smyslu života při pomoci druhým

VÝSTUPY PROJEKTU

 • biblické hodiny
 • modlitební setkání, pastorační rozhovory
 • návštěvy v domácnostech a dalších sociálních zařízeních (domovy důchodců, pečovatelské, dětské, azylové domy, výchovné ústavy, vězení)
 • doprovod k lékaři, na úřady, na procházku, do obchodu

Žadatelem projektu je Sbor církve adventistů sedmého dne v Sokolově.

O úroveň výš na stránku "2023"

Příspěvky 2025

Česká republika - Raiffeisenbank
č. ú.: 398155036/5500
IBAN: CZ7655000000000398155036

Variabilní symbol: 2025

ASI-CS, z.s.
ADVENTIST-LAYMEN'S
SERVICES AND INDUSTRIES

LONDÝNSKÁ 30
120 00 PRAHA 2
VINOHRADY
TEL.: 736 46 15 15

Zavřít

Zde máte možnost přizpůsobit používání souborů cookie podle svých preferencí. Toto nastavení můžete kdykoliv změnit.

Tyto stránky používají pro svou optimalizaci soubory cookies. K některým z nich však potřebujeme mít Váš souhlas. Zobrazit podrobnosti

Povolit vybranéPovolit vše