O úroveň výš na stránku "2022"

Tabita

Sociální a misijní projekt sokolovského sboru církve adventistů Tabita funguje od 1. 3. 2015. O potřebné, seniory, nemocné a různě handicapované se stará společně s koordinátorkou projektu Hanou Kábrtovou tým lidí. Pravidelně, někdy jen příležitostně podle potřeby, je navštěvují v jejich domácnostech a plní některá jejich přání pro zkvalitnění jejich života. Záměr projektu byl zpočátku pouze sociální. V průběhu jeho vývoje se však rozrostl o rozměr misijní. Senioři, handicapovaní lidé bývají často velkým duchovním obohacením pro svoje pečovatele, lidi s nízkými příjmy, a také naopak. Pečovatelé se s potřebnými modlí a posilují navzájem ve víře. Praktickou pomocí starším, nemocným či opuštěným si za malý přivýdělek lidé s nízkými příjmy zlepšují chudý rodinný rozpočet.

Projekt podporuje dvě skupiny lidí. Tou první jsou senioři, zdravotně handicapovaní, aktuálně nemocní osamocení a i jinak znevýhodnění lidé a tou druhou lidé s nízkými příjmy – nezaměstnaní, ve starobním důchodu, na mateřské dovolené, s minimální či nízkou mzdou, studenti. Lidé z druhé skupiny pomáhají za malý přivýdělek lidem z první skupiny. Projekt pomohl za osm let jeho fungování desítkám lidí. Vedoucí Tabity je od jejího vzniku Hana Kábrtová z Libavského Údolí, která práci koordinuje a spojuje lidi podle jejich potřeb. Služba je nabízena jak seniorům a invalidním důchodcům, tak také dětem ze sociálně znevýhodněného prostředí, které mladí studenti doučují či doprovází na zájmové kroužky.

V roce 2022 bylo do projektu zapojeno větším či menším způsobem 25 lidí z okruhu sokolovského sboru Církve adventistů sedmého dne. Jedna seniorka, dva lidé s nízkými příjmy ze zaměstnání, šest studentů a jedna invalidní důchodkyně se společně s koordinátorkou projektu Hanou Kábrtovou starali o potřebné v roce 2022. Všech jedenáct lidí pracovalo na dohodu o provedení práce. Pravidelně opečovávaných bylo 14 lidí – 5 seniorů, 3 fyzicky či psychicky postižení lidé a 5 dětí ze sociálně znevýhodněných rodin. O další lidi bylo postaráno v uplynulém roce nepravidelně vícekrát či jednorázově podle potřeby.

CÍLE PROJEKTU 

- vzájemná duchovní podpora lidí s nízkými příjmy a potřebných

- společné modlitební chvilky, čtení, studium Bible, vyprávění zkušeností s Pánem Bohem, odvoz a dovoz na modlitební setkávání sboru, pomoc při zapojení se do společenství sboru

- zkvalitnění života obou cílových skupin

- mít někoho, na koho se mohu v případě potřeby obrátit, nebát se odmítnutí

- účast seniorů a jinak handicapovaných na bohoslužbách, společenských a kulturních akcích

- dodávání radosti, síly, odvahy oběma skupinám navzájem

- naplňování smyslu života při pomoci druhým

Žadatelem projektu je Sbor církve adventistů sedmého dne v Sokolově.

O úroveň výš na stránku "2022"

Příspěvky 2025

Česká republika - Raiffeisenbank
č. ú.: 398155036/5500
IBAN: CZ7655000000000398155036

Variabilní symbol: 2025

ASI-CS, z.s.
ADVENTIST-LAYMEN'S
SERVICES AND INDUSTRIES

LONDÝNSKÁ 30
120 00 PRAHA 2
VINOHRADY
TEL.: 736 46 15 15

Zavřít

Zde máte možnost přizpůsobit používání souborů cookie podle svých preferencí. Toto nastavení můžete kdykoliv změnit.

Tyto stránky používají pro svou optimalizaci soubory cookies. K některým z nich však potřebujeme mít Váš souhlas. Zobrazit podrobnosti

Povolit vybranéPovolit vše