O úroveň výš na stránku "2019"

Po ulici 2019

Sme mladé rodiny, mladí ľudia a deti a miestom nášho stretávania je ulica. Zároveň sme susedia, spolužiaci, kamaráti a spoluidúci po ulici mnohých ľudí. Čo spája náš kolektív, je túžba zdieľať to, čo sme prijali a čo nás vyformovalo – klub Pathfinder. Niekto nám ukazoval cestu a my by sme radi pokračovali a ukazovali, alebo pomáhali objaviť Cestu ďalším. Podobne ako Ježiš v evanjeliách, i my vidíme v prírode a okolo nás množstvo námetov na to, aby sme ho ukazovali spôsobom najbližším ostatným ľuďom.

Naša služba prebieha v dvoch oblastiach východného Slovenska. Prvá lokalita je rómska osada Rankovce, kde sa venujeme rómskym deťom a mládeži. Druhým miestom služby pre deti, mládež a rodičov je Prešov.
Počas roka trávime mnoho času spolu i počas víkendov alebo prázdnin.

Napríklad s Rómami sme mali letný tábor, potom víkendovku pri Šírave na konci leta, alebo víkendovku na Podbanskom na konci septembra. V októbri zasa víkend pre mladých o závislostiach a ako hľadať cesty von, prípadne ako do nich nespadnúť.  Týmto spôsobom pomáhame mladým ľuďom už od detstva zbaviť sa rôznych závislostí alebo deštruktívnych zvykov.

Je radostné a povzbudzujúce sledovať rómskych vedúcich odrastených v našom rómskom oddiele. Dnes slúžia deťom a vedú ich. Dokázali si doplniť vzdelanie a nájsť si prácu. Popritom obohacujú komunitu prácou s deťmi a mladými ľudmi – pomáhajú vyrastajúcim v ťažkých podmienkach transformovať sa do plnohodnotných jedincov.

Pri prešovskej časti projektu máme radosť nielen z mladých teenagerov ale i rodičov, ktorí našli v Pathfinderskej komunite svoje miesto. Berú si dovolenky, aby mohli slúžiť na táboroch a mnohých spoločne pripravovaných akciách. Majú túžbu po stretávaní a vzájomnej podpore. S prešovskými staršími pathfinderami sme spolu tak často, že tvoríme už pomyselnú rodinu súrodencov. Počas leta sme robili team-building na splave, potom na puťáku a hneď nato sme slúžili mladším deťom na tábore. Potom sme absolvovali rodičovský mimi tábor s malými deťmi.

Spoločne sme tiež boli na medzinárodnom tábore v Portugalsku, na ktorý si deti šetrili celý rok. Najsilnejšia skúsenosť pre nich bola počúvanie ranných a večerných príhovorov niekdajšieho európskeho vedúceho Pathfinderov. Hovoril o svojich skúsenostiach a zdieľal sa, ako ho Božie slovo menilo a ako Boh zasahoval do jeho života. Pre mladých ľudí to bolo autentické slovo hlboko zasahujúce ich srdcia. Mnohí zatúžili viac poznať Ježiša práve vďaka tomu, ako výnimočne ho Stephan Zig predstavil. Aj keď sú to väčšinou deti z necirkevného prostredia, ich hodnoty sú silno i vďaka Pathfinderu späté s Bibliou a úctou k Bohu.

Počas všetkých aktivít máme možnosti na hodnotné rozhovory, sprevádzanie pri ťažkých situáciách ale i na vzájomnú podporu pri otázkach výchovy, partnerstva. Pravidelne pripravujeme mužské víkendovky ale i Tatovia s deťmi. No máme za sebou i množství tématicky zameraných víkendov a táborov, napr. na životosprávu a zdravie, alebo výchovu a partnerské vzťahy a mnoho iných.

V obidvoch skupinách (rankovskej i prešovskej) je vidieť úžasnú zanietenosť slúžiť. Na motiváciu k službe deťom  zareagovalo až 90 % starších pathfinderov teenagerov - adolescentov. Vyjadrujú obrovskú túžbu odovzdávať ďalej čo prijali a je pre nich cťou, aby mohli slúžiť deťom.

Dnes už akcie nerobíme my pre ľudí a rodiny „zvonku“, ale spoločne s nimi. Mnohí z nich pochopili, že budujeme komunitu v ktorej „patriť“, znamená nebyť v tomto individualistickom svete sám a poznať rozmery o ktorých Ježiš často hovoril. Skoro žiadne z týchto stretnutí alebo aktivít nie je formálne alebo oficiálne. Blízke vzťahy nám dávajú omnoho väčší priestor zdieľať sa o našom vzťahu s Bohom, zápasoch, o tom ako rozumieme Biblii, reakcie Boha na zlyhania nás všetkých a jeho pomoc v nich a nakoniec sa môžeme zdieľať s nádejou, ktorou pre nás Ježiš je. 

Sme veľmi vďační Bohu za tieto príležitosti a možnosti, ktoré nám dáva a vďaka tomu je náš život i služba nenahraditeľné dobrodružstvo.

Žadatelem projektu je Klub Prieskumník - Pathfinder.

O úroveň výš na stránku "2019"

Příspěvky 2025

Česká republika - Raiffeisenbank
č. ú.: 398155036/5500
IBAN: CZ7655000000000398155036

Variabilní symbol: 2025

ASI-CS, z.s.
ADVENTIST-LAYMEN'S
SERVICES AND INDUSTRIES

LONDÝNSKÁ 30
120 00 PRAHA 2
VINOHRADY
TEL.: 736 46 15 15

Zavřít

Zde máte možnost přizpůsobit používání souborů cookie podle svých preferencí. Toto nastavení můžete kdykoliv změnit.

Tyto stránky používají pro svou optimalizaci soubory cookies. K některým z nich však potřebujeme mít Váš souhlas. Zobrazit podrobnosti

Povolit vybranéPovolit vše