O úroveň výš na stránku "Dlouhodobé projekty ASI"

Světem Bible

Světem Bible je multimediální projekt podporující domácí skupinky v laickém studiu Bible.

o projektu

Jedná se o seminář, který představuje hlavní body biblického poselství. Program byl původně vytvořen týmem evangelistů, kazatelů a laiků z řad ASI International, společnosti It Is Written a North Pacific Union. Českou a slovenskou verzi připravil tým teologů, pedagogů a grafiků pod vedením MARANATHA z. s. Praha. Během příprav probíhaly konzultace o textu i obrazech s pracovníky Teologického semináře a vedením Církve adventistů s. d. Připravený materiál slouží jako jedinečné vodítko pro každého, kdo bude mít zájem věnovat se poznávání Bible.

Seminář Světem Bible se již konal na mnoha místech v České republice a to ve čtyřech různých grafických úpravách.

Bible, ilustrativní obrázek

technické řešení

Základní myšlenkou projektu je využití multimediálních předností DVD přehrávačů či počítačů k usnadnění společného studia Písma svatého ať už mezi několika jednotlivci, tak především ve skupinách zájemců o biblická témata. Díky běžně dostupné technice a připraveným materiálům tak není problém takovéto studium realizovat v domácím či jiném neformálním prostředí. Celá studijní série byla převzata z původního amerického originálu "New Beginnings", došlo ale k jejímu uzpůsobení našim podmínkám. Koncept jednotl. "lekcí" sice vychází z tradiční výuky přítomné pravdy, výhodou ale je, že si lze jednotl. soubory upravit dle potřeb konkrétního lektora či konkrétních cílových skupin. Soubory jsou totiž poskytovány v odemčeném formátu Microsoft PowerPoint. Přednášky jsou kompletně ilustrovány obrazy a animacemi ze života. Mluvčímu poskytují možnost snadného následování plánu, aniž by byla vyžadována jakákoliv pokročilejší technická zdatnost. Lze si vystačit jen s DVD přehrávačem/počítačem a televizí/monitorem či projektorem. Následuje přehled jednotl. témat celého semináře: 

 Světem BibleOdhalte/Odhalte svět BibleJežíš zachránce světa
1 Jak poznat budoucnost
Dávný sen a jeho výklad
Můžeme rozumět budoucnosti?
Naplněný sen babylonského krále
Ježíš – Pán nad dějinami
Co říká o budoucnosti Evropy?
2 Nepřehlédnutelná znamení
Proč nemusíme mít obavy z budoucnosti?
Bude konec světa?
Proč nemusíme mít obavy z budoucnosti
Ježíš a konec světa
Naděje nebo obavy?
3 Jedinečné vysvobození
Den, kdy získáš nesmrtelnost
Návrat Ježíše Krista
Přijde Král králů znovu?
Návrat Krále králů
Jak rozeznat příchod skutečného a falešného Krista?
4 Náhoda, nebo záměr?
Objevení tajemství života
Tajemství stvoření
Skutečně pocházíme z opic?
Ježíš – dárce života
Naučili nás to ve škole?
5 Tajemství dávných svitků
Co pro nás znamenají dnes?
Poklad dávných svitků
Proč je Bible výjimečná?
Ježíš a Písmo Svaté
Proč je Bible Božím Slovem?
6 Proč je tolik utrpení?
Jak to může Bůh lásky dovolit?
Proč je tolik utrpení?
Může za to Bůh?
Ježíš a zlo
Proč existuje utrpení?
7 Jeden život změnil svět
Může změnit i váš život
Osobnost, která změnila svět
Kým je vlastně Ježíš?
Ježíš – tvůj osobní Spasitel
Znáš ho?
8 Osobní příběh
Životní příběh řečníka
Osobní příběh
Životní příběh řečníka
Ježíš a já
Jak Ježíš změnil můj život
9 Věčný život
Záhada nesmrtelnosti
Nabídka věčného života
Smyslem života je život neztratit
Ježíš – jediná cesta k věčnému životu
Jdeš po ní?
10 Poselství o dni soudu
Soudce je na tvé straně
Boží soud
Jaké jsou naše vyhlídky?
Ježíš a předvolání k soudu
Budeš omilostněn, nebo odsouzen?
11 Co se stane dobru a zlu
Záleží na tom ještě vůbec?
Desatero – omezení nebo bonus?
Klíč k vnitřní svobodě
Ježíšův zákon – láska
Proč je desatero zákonem lásky?
12 Stvořeno pro něco lepšího
Jak uspokojit své nejhlubší touhy
Význam soboty
Jedinečnost týdenního cyklu
Ježíš a Den Páně
Proč dal Ježíš lidstvu sobotu?
13 Miliony oklamány mýtem
Ať se to nestane tobě
Ošidná síla tradice
Může člověk změnit Boží zákon?
Změna Božího zákona
Může člověk měnit Ježíšovy zákony?
14 Co se děje, když zemřeš
Nebe, peklo nebo nic?
Co se děje po smrti?
Nebe, peklo, spánek nebo nic?
Ježíšovo učení o smrti
Můžeš být někým podveden?
15 Hlasy ze záhrobí
Je možné, aby živí hovořili s mrtvými?
Hlasy ze záhrobí
Je možné, aby živí hovořili s mrtvými?
Ježíš versus ďábel
Může i ďábel činit zázraky?
16 Vrátit čas zpět
Jak dosáhnout maximálního zdraví?
Principy zdravého života
Jak žít lépe a déle?
Ježíš a naše zdraví
Radí nám, jak žít lépe a déle?
17 Začít znovu
Vždy můžeš zařít znovu a jinak
Význam biblického křtu
Kdy je člověk připraven udělat smlouvu s Bohem?
Ježíš a křest
Jak učinit smlouvu s Bohem?
18 Jak odhalit podvod?
Největší podvod na světě
Pravé a falešné náboženství
Jak odhalit podvod?
Ježíš a falešní učitelé
Ale jak je odhalit?
19 Navždy označen
Jak nepřijmout znamení šelmy
Osudná znamení plus 666
Pečeť Boží versus znamení šelmy
Ježíšova pečeť versus ďáblovo znamení
Jaký je význam čísla 666?
20 Investice, na které nemůžete prodělat
Jak zabezpečit své peníze
Nejlepší investice
Význam Biblického desátku
Ježíš – nejlepší finanční partner
Vyzkoušej ho!
21 Osvobozeni pravdou
Kde ji v dnešní době najdeme?
Pravda osvobozuje
Ale jak ji můžeme najít?
Ježíš a osvobozující pravda
Lze ji nalézt bez úsilí?
22 Poselství za hvězdami
Bůh má stále své proroky
Prorocké poslání dnes
Mluví k nám Bůh i dnes skrze proroky?
Ježíš a jeho proroci
Posílá je i do současnosti?
23 Tolik možností
Jak nalézt pravou církev?
Proč je tolik církví?
Smysl a poslaní církve dnes
Ježíš – jediná hlava církve
Proč je tedy tolik církví?
24 Jak přežít přicházející tříbení
Jak se vyhnout sedmi pohromám
Sedm posledních ran
Východisko z bezvýchodné situace
Ježíš a sedm posledních ran
Víš, co o tom říká Bible?
25 Zlo v řetězech
Když ďábel nebude muž moci pokoušet
Existuje spravedlnost?
Boží mlýny melou pomalu, ale jistě
Ježíš a poslední soud
Budeš In nebo Out?
26 To nejlepší teprve přijde
Nebe opravdu existuje!
To nejlepší nakonec
Nové nebe, nová země a pravý domov
Ježíš a náš opravdový domov
Chceš tam být?

Vaše účast v projektu

Jelikož cílem projektu je zapojení laiků do zvěstování a sdílení evangelia, je vítán každý zájemce o jejich vedení v místě svého působení. Přestože sama podstata poskytovaných materiálů poskytuje velkou volnost ve způsobu, jakým s nimi může být pracováno, je vhodné nejprve projít úvodním zaškolením. Proto se ve věci ať už objednávání materiálů či seznámení se s metodikou práce s nimi obracejte na projektového manažera Tomáše Chmela ze zapsaného spolku Maranatha.

Více informací a videoukázky z realizovaných seminářů na samostatných stránkách www.svetembible.cz.

O úroveň výš na stránku "Dlouhodobé projekty ASI"

Příspěvky 2025

Česká republika - Raiffeisenbank
č. ú.: 398155036/5500
IBAN: CZ7655000000000398155036

Variabilní symbol: 2025

ASI-CS, z.s.
ADVENTIST-LAYMEN'S
SERVICES AND INDUSTRIES

LONDÝNSKÁ 30
120 00 PRAHA 2
VINOHRADY
TEL.: 736 46 15 15

Zavřít

Zde máte možnost přizpůsobit používání souborů cookie podle svých preferencí. Toto nastavení můžete kdykoliv změnit.

Tyto stránky používají pro svou optimalizaci soubory cookies. K některým z nich však potřebujeme mít Váš souhlas. Zobrazit podrobnosti

Povolit vybranéPovolit vše