O úroveň výš na stránku "2022"

Vedení dětí a jejich rodin ze sociálně vyloučeného prostředí ke Kristu

Činnost společnosti Pohlazení je zaměřena především na děti z azylových domů a sociálně slabých rodin (ale také na jejich rodiče) za účelem motivace k vytváření pozitivních mezilidských vztahů, založených na principech slušnosti, mravnosti, vzájemné pomoci a spolupráce, ale především křesťanských duchovních hodnot. Cílem projektu je přivádět lidi ze sociálně vyloučeného prostředí ke Kristu prostřednictvím přátelství, sociální i jiné pomoci, být citlivý k potřebám lidí a zejména dětí žijících na okraji.

Spolek Pohlazení připravuje dětem ze sociálně vyloučeného prostředí i jejich rodičům individuální i společné poznávací výpravy a pobyty, exkurze do výrobních i zemědělských podniků či kulturní a společenské zážitky. Podporuje jejich integrační, výchovné a vzdělávací aktivity – letní skautské tábory, tematické víkendové pobyty, zájmové kroužky, doučování, u starších výběr učiliště či střední školy, ale také pomáhá s jejich zdravotními potřebami – brýle, zubní ošetření, rovnátka apod.

Členové spolku motivují děti i jejich rodiče k lepšímu životu zdravým, užitečným, smysluplným a radostným trávením volného času, pozitivními vzory, odpovědnější péčí o zdraví i kvalitnější přípravou do školy a informovanou volbou dalšího vzdělávání a povolání. Důležitou součástí je vedení dětí i jejich rodičů ke Kristu, který jediný je zárukou skutečně smysluplného a trvalého nasměrování lidí k lepšímu životu s Bohem. Součástí setkávání jsou také biblická zamyšlení, modlitby a pozvánky na sobotní bohoslužby pro děti i rodiče.

Cíle Projektu

  • Pravidelné schůzky za účelem posilování vzájemných vztahů, učení a rozvíjení praktických dovedností a ke společné zábavě v týdnu 
  • Pravidelné schůzky za účelem seznámení dětí s poselstvím Bible, křesťanskými principy chování, bohoslužbou a církevním společenstvím v sobotu ve sboru CASD v Sokolově – každou sobotu od 14:00 do 16:00 hodin (vlastní sobotní škola pro děti od 14:30 do 15:30 hodin)
  • Pomoc dětem v nouzi při cestování do školy (příspěvky na dopravu), stravování
  • Víkendové společné pobyty především v přírodě nebo významných místech naší vlasti čtyřikrát do roka (jednou v každém ročním období)
  • Letní tábory o prázdninách 1-2 týdny, víkendové pobyty dětí ve spolupráci s Pathfinderem, duchovní víkendové pobyty mladých lidí
  • Rozvíjení dispozic a nadání dětí (aktivně při schůzkách, nebo pomoc se zajištěním zájmového kroužku či LŠU s finanční podporou)
  • Pokračování ve vztazích s dospívající a dospělou mládeží z dětských domovů (činnost předchozích let) – zvát je na společné akce a návštěvy do rodin
  • Umožnit společné pobyty pro další sociálně slabé děti ve sborovém společenství
  • Spolupráce Pohlazení se sociálními odbory městských úřadů na řešení komplexní péče o sociálně vyloučené děti a celé rodiny 
  • Vtahovat do činnosti Pohlazení celé rodiny, setkávat se s matkami i otci dětí z azylového domu a rodin – zvát je na společná setkání, dle zájmu je navštěvovat

Žadatelem projektu je Společnost Pohlazení.

O úroveň výš na stránku "2022"

Příspěvky 2025

Česká republika - Raiffeisenbank
č. ú.: 398155036/5500
IBAN: CZ7655000000000398155036

Variabilní symbol: 2025

ASI-CS, z.s.
ADVENTIST-LAYMEN'S
SERVICES AND INDUSTRIES

LONDÝNSKÁ 30
120 00 PRAHA 2
VINOHRADY
TEL.: 736 46 15 15

Zavřít

Zde máte možnost přizpůsobit používání souborů cookie podle svých preferencí. Toto nastavení můžete kdykoliv změnit.

Tyto stránky používají pro svou optimalizaci soubory cookies. K některým z nich však potřebujeme mít Váš souhlas. Zobrazit podrobnosti

Povolit vybranéPovolit vše