Jak se stát členem

Jsme laickou organizací, jejíž činnost je úzce spojená s Církví adventistů sedmého dne. Usilujeme, aby toto spojení bylo co nejužší a dle potřeby se začleňujeme do dalších struktur organizací s CASD spojených. Členem ASI se může stát člen Církve adventistů sedmého dne, který pracuje v oblasti obchodu nebo výroby, poskytuje služby, vyvíjí sociální činnost nebo se angažuje v jiných společensky odpovědných profesích. Fyzická osoba nebo organizace musí tuto činnost vyvíjet minimálně 6 měsíců. Členové ASI přijímají tuto tezi: náš čas, talent, obdarování, schopnosti a tělesná schránka patří Bohu. Proto věříme, že naše povolání může být prostředkem k tomu, abychom svěřenými dary sloužili a rozmnožovali je tak, jak si to přeje náš Pán. (Lukáš 19,13).

Podmínky členství

Členy ASI-CS, z.s. mohou být jak fyzické osoby starší 18 let způsobilé k právním úkonům, tak i právnické osoby, které se zavázaly dodržovat stanovy ASI-CS, z.s. Pro právnickou osobu dále platí tyto podmínky:

 • Je řízena členem CASD nebo člen CASD je vlastníkem nebo existuje jiný vhodný způsob, který zaručuje, že veškerá činnost i způsob řízení právnické osoby jsou v souladu s věroučnými zásadami CASD a těmito stanovami.
 • Nabízí a poskytuje služby nebo výrobky slučitelné se zásadami a měřítky CASD.
 • Dodržuje etické, finanční a duchovní zásady vyjádřené v Kodexu člena ASI-CS a zároveň je schopna a ochotna šířit pozitivní vliv CASD.
 • Ve zvoleném oboru aktivně působí alespoň půl roku.
  V dalším textu je v případě právnické osoby coby člen ASI-CS, z.s. chápána fyzická osoba zastupující právnickou osobu (v souladu s podmínkami uvedenými výše).

  Řádné členství je takové členství, které je neomezeno ve svých právech a povinnostech podle stanov ASI-CS, z.s.

Vznik členství

Po splnění podmínek vyplývajících ze stanov ASI-CS, z.s. vzniká členství:

 • Přijetím Správní radou a následným zaplacením ročního členského příspěvku na účet ASI-CS, z.s. ve výši 1000,- Kč (398155001/5500) nebo 40 EUR (CZ5155000000000398155001).
 • Převodem členství.

Přihláška členství v ASI-CS musí být vyplněna požadovanými údaji. O přijetí člena rozhodne Správní rada dvoutřetinovou většinou členů.

Vznik členství krok za krokem

Kroky uvedené dále jsou vyžadovány pro zpracování žádosti a řádný vznik členství:

 • Po ověření e-mailové adresy vyplnit elektronický formulář žádosti o přihlášku (v případě zaslání písemné žádosti, která je součástí propagačního letáku, toto zajistí pracovník ASI a žadatel o členství následně elektronicky potvrdí správnost vyplnění).
 • Administrátor či předseda ASI-CS překontroluje žádost a předloží ji Správní radě na jejím nejbližším řádném zasedání.
 • Správní rada žádost o přihlášku posoudí a případně schválí a to minimálně dvoutřetinovou většinou.
 • Schválení či zamítnutí je zaznamenáno do zápisu z jednání Správní rady.
 • Případné přijetí nového člena je zapsáno do databáze členů.
 • Zaplacením členského příspěvku nabývá členství platnosti.
 • Nový člen je následně průběžně informován o aktivitách a plánech spolku (převážně elektronicky).

Členství přináší

Hlavním smyslem jakékoliv účasti na fungování našeho spolku by měla být především služba. Konkrétních přínosů je však celá řada...

Společenství a sdílení se

Vedle občasných regionálních setkání je vrcholem našeho působení každoroční unijní setkání představující laické projekty, které finančně podpoříme v následujícím roce. Tato setkání jsou ideální platformou pro sdílení se s dalšími evangelizačně orientovánými laiky často s podobnými zkušenostmi z profesního života. Naše vzájemnost má však i mezinárodní přesah do celosvětového misijního hnutí. Právě unijní setkání jsou jedinečná tím, že pravidelně hostí přední osobnosti globální adventistické evangelizace. Kromě toho se lze samozřejmě účastnit i zahraničních setkání ASI.

Inspirace

Velkým přínosem účasti na fungování ASI může být inspirace misijně zaměřenými projekty prezentovanými na našich setkáních. Mnohé z nich jsou velmi dobře využitelné i na místních sborech či při individuální laické evangelizační činnosti.

Vytváření sítě

Vedle misijního zaměření skýtá členství ASI i potenciál pro obchodní spolupráci mezi našimi členy. Mnozí z nich na našich stránkách nabízejí ostatním členům nejrůznější výhody. Členové mohou čerpat výhody i v mezinárodním podpůrném programu General Conference National Accounts Program.

materiály pro svědectví o Ježíši

Přístup k materiálům, metodice i samotným evangelizačním akcím, které dlouhodobě rozvíjíme.

 

Příspěvky 2025

Česká republika - Raiffeisenbank
č. ú.: 398155036/5500
IBAN: CZ7655000000000398155036

Variabilní symbol: 2025

ASI-CS, z.s.
ADVENTIST-LAYMEN'S
SERVICES AND INDUSTRIES

LONDÝNSKÁ 30
120 00 PRAHA 2
VINOHRADY
TEL.: 736 46 15 15

Zavřít

Zde máte možnost přizpůsobit používání souborů cookie podle svých preferencí. Toto nastavení můžete kdykoliv změnit.

Tyto stránky používají pro svou optimalizaci soubory cookies. K některým z nich však potřebujeme mít Váš souhlas. Zobrazit podrobnosti

Povolit vybranéPovolit vše