O úroveň výš na stránku "2022"

Podpora spirituálních potřeb umírajících a jejich blízkých

Projektem plníme přání většiny pacientů - zemřít doma. Věnujeme se mobilní paliativní péči o pacienty, jejichž onemocnění již nereaguje na kurativní léčbu. Stěžejní je kontrola bolesti a dalších symptomů, psychologických, sociálních a duchovních obtíží. Podporujeme a zplnomocňujeme pečující v touze doprovodit své blízké. Služby poskytujeme 24 hodin denně. Hospicový tým tvoří lékaři, zdravotní sestry a sociální pracovnice. Během doprovázení nabízíme služby duchovních.

MOBILNÍ HOSPICOVÁ péče

Domácí hospic Nablízku usiluje o kvalifikovanou pomoc nemocným s nevyléčitelným onemocněním v terminálním stadiu a umírajícím v posledních měsících života v jejich domácím prostředí. Pomáhá nemocnému nést jeho životní úděl a snaží se jej nadlehčit vyloučením nesnesitelné bolesti a zmírněním ostatních negativních příznaků nemoci. Hospicový tým poskytuje všestrannou podporu také pečujícím rodinám, a to i po úmrtí nemocného. Vždy se snaží o prosazování úcty k lidskému životu ve všech jeho stadiích a respektování lidské důstojnosti v závěru života.

AMBULANCE PALIATIVNÍ MEDICÍNY

Ambulance paliativní medicíny je určena pacientům s pokročilými nádorovými i nenádorovými onemocněními, jejichž stav je komplikován nejrůznějšími symptomy (např. bolest, dušnost, zvracení, neklid, úzkosti). Naše ambulance je mobilní – vyšetření probíhají v domácím prostředí pacientů bez nutné zátěže způsobené transportem.

ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ

V sociální poradně podporujeme nevyléčitelně nemocné a jejich pečující rodiny, aby mohli zůstávat ve svém domácím prostředí. Našim klientům poskytujeme bezplatné odborné sociální poradenství i lidskou účast během doprovázení umírajícího. I v období zármutku zůstáváme pozůstalým rodinám nablízku. Pečujícím pomáháme s výběrem vhodných kompenzačních pomůcek včetně zaškolení, jak s pomůckou zacházet, s podáváním žádosti o příspěvek na péči a při jednáních s úřady.

PŮJČOVNA ZDRAVOTNÍCH A KOMPENZAČNÍCH POMŮCEK

Zdravotní a kompenzační pomůcky především pomáhají zlepšit kvalitu života umírajícím, nemocným, lidem po úrazu a zdravotně handicapovaným. Podstatně usnadňují péči o těžce nemocné v jejich domácím prostředí. Klienti domácí hospicové péče půjčovnu využívají bezplatně.

PORADNA PRO POZŮSTALÉ

Poradna pro pozůstalé rozšířila naše hospicové služby v  oblasti podpory pozůstalých po úmrtí jejich blízkých. Je určena klientům z řad veřejnosti, o jejichž blízké jsme nepečovali a kteří se ocitli bezradní v těžké životní situaci po  odchodu milované osoby. Mohou to být např. rodiče, kterým zemřelo dítě, rodiny, kde odešel jeden z rodičů a pozůstalé jsou děti, rodiny, kde došlo k tragickému úmrtí atp. Individuální pomoc je bezplatná, komplexní (sociální, psychosociální, spirituální, psychoterapeutická) a  zajišťují ji naše zkušené a odborně vzdělané sociální pracovnice a psychoterapeutka.

Žadatelem projektu je Domácí hospic Nablízku, z. ú.

 

O úroveň výš na stránku "2022"

Příspěvky 2025

Česká republika - Raiffeisenbank
č. ú.: 398155036/5500
IBAN: CZ7655000000000398155036

Variabilní symbol: 2025

ASI-CS, z.s.
ADVENTIST-LAYMEN'S
SERVICES AND INDUSTRIES

LONDÝNSKÁ 30
120 00 PRAHA 2
VINOHRADY
TEL.: 736 46 15 15

Zavřít

Zde máte možnost přizpůsobit používání souborů cookie podle svých preferencí. Toto nastavení můžete kdykoliv změnit.

Tyto stránky používají pro svou optimalizaci soubory cookies. K některým z nich však potřebujeme mít Váš souhlas. Zobrazit podrobnosti

Povolit vybranéPovolit vše