O úroveň výš na stránku "Projekty"

2023

Vybrané projekty realizované v roce 2023 (neúplný přehled - představujeme jen takové projekty, k nimž nám řešitelé dodali odpovídající podklady). Kompletní přehled projektů v samostatném článku.

ROSTEME SPOLU V MALINĚ

Neformální činnost s dětmi a rodiči dala v roce 2020 vzniknout Komunitnímu prostoru Malina. Tvoříme prostor, kde se držíme křesťanských hodnot. Jedním z pilířů je místo výuky - příroda je učebnou a přímým zdrojem bádání. Výuka v přírodě přináší osobní zkušenost zdravého životního stylu (New start). Děti vzděláváme v rozmanitých oborech skrz reálné objekty, učí se vlastní činností. Pozornost je věnována propojení vědomostí s praxí, hodnotám a sociálním dovednostem. Činnost probíhá v atmosféře úcty a respektu na všech úrovních (lektor či průvodce - děti - rodiče). V roce 2021 se náš spolek stává zřizovatelem Lesní mateřské školy Malina, která je zapsána v rejstříku škol a školských zařízení MŠMT. Již druhým rokem provozujeme volnočasové kroužky pro děti a besedy pro rodiče a spolupracujeme s rodinami domškoláků.

Zobrazit stránku

Kurzy Hubneme zdravě

Díky tomuto novému kurzu bude lektor schopen oslovovat s nabídkou zdravého hubnutí klienty ve svém okolí. Program vychází z adventistického zdravotního poselství podepřeného poznatky medicíny založené na důkazech, využívá moderních metod posilování motivace, práce ve skupině, on-line komunikace i citlivého přístupu zaměřeného na klienta a jeho potřeby. Projekt sestává ze tří hlavních částí - pořádání kurzů hubnutí, vyhodnocování výsledků a školení lektorů.

Zobrazit stránku

Časopis prameny zdraví

Časopis Prameny zdraví představuje adventistické zdravotní poselství, které je založeno na současných a vědecky ověřených informacích o celkovém zdraví – jak tělesném, duševním, duchovním, tak sociálním. Je nedílnou součástí balíčku zdravotně-misijních služeb poskytovaných Oddělením zdraví České unie adventistů sedmého dne. Časopis je určen jak členům církve, tak široké veřejnosti, a zároveň motivuje čtenáře k účasti na dalších misijních aktivitách, jako jsou rekondiční pobyty nebo Kluby zdraví, které umožňují osobní setkání a interakci.

Zobrazit stránku

Péče o spirituální potřeby umírajících a jejich pečujících rodin

Naším projektem je naplňování přání většiny pacientů o umírání doma. Specializujeme se na poskytování mobilní paliativní péče pro pacienty, u kterých běžné léčebné postupy již nepřinášejí úlevu. Hlavním cílem je kontrola bolesti a dalších obtíží spojených s nemocí, stejně jako poskytování podpory v psychologických, sociálních a duchovních oblastech. Usilujeme o posilování a povzbuzení pečujících při jejich touze doprovázet své blízké. Naše služby jsou k dispozici nepřetržitě, 24 hodin denně. Tým hospice zahrnuje lékaře, zdravotní sestry a sociální pracovníky. Kromě toho, během doprovázení, nabízíme podporu pastorálních pracovníků a církevních duchovních.

Zobrazit stránku

EVANGELIZACE KNIHAMI – SDÍLENÍ NADĚJE

Tento projekt se zaměřuje na tvorbu, tisk a distribuci evangelizačních knih v různých formách, včetně elektronické a zvukové podoby. Navazuje na úspěšnou práci předchozích let, během kterých jsme vytvořili nové knihy a využili osvědčené tituly z minulosti. Díky tomu jsme mohli poskytnout evangelizační materiály za dostupné ceny a zajištění jejich široké distribuce.

Zobrazit stránku

KŘESŤANSKÉ CENTRUM EDEN

Křesťanské centrum Eden v Přerově je otevřené pro veřejnost a sídlí v pronajatých prostorách v centru města. Pravidelně pořádáme veřejné evangelizační setkání, osobní studium Bible pro zájemce a bohoslužby. Plánujeme také bohoslužby zaměřené na mládež a uprchlíky z Ukrajiny. Připravujeme řadu evangelizačních přednášek, které mají za cíl přiblížit lidem Bibli a poselství Pána Ježíše, například cyklus Světem Bible. Dále máme v úmyslu promítat filmy s křesťanským zaměřením, půjčovat křesťanskou literaturu a pořádat mostové programy, jako jsou dětské akce, přednášky o zdraví a zdravém životním stylu.

Zobrazit stránku

REKONDIČNÍ POBYTY NEWSTART 2023

Pobyty jsou založeny na osmi základních principech programu NEWSTART. Během pobytu mohou hosté prakticky zkoumat a zažívat pozitivní změny, kterých lze dosáhnout s krátkodobou, avšak pevnou aplikací zásad zdravého životního stylu. Poskytujeme komfortní ubytování, výbornou plně rostlinnou stravu, masáže, rehabilitační cvičení, zdravotní a duchovní poradenství, školu vaření a bohatý program přednášek z oblasti zdravého životního stylu a často také vztahového poradenství.

Zobrazit stránku

PTD Pathfinder

PTD Pathfinder, nebo-li “Pošli to dál”, je projekt sestávající z 6 víkendových setkání po dobu 2 let zaměřený na věkovou kategorii dětí od 13 do 15 let. Snažíme se vytvářet příležitosti k poznávání sebe sama v různých situacích, k hledání odpovědí na jejich otázky, k prožívání dobrodružství, k tomu být užitečným pro druhé, k objevování Božích cest pro jejich život a také je to příležitost zasmát se s kamarády.

Zobrazit stránku

VEDENÍ DĚTÍ A JEJICH RODIN ZE SOCIÁLNĚ VYLOUČENÉHO PROSTŘEDÍ KE KRISTU

Spolek Pohlazení pořádá individuální i společné poznávací výpravy a pobyty pro děti ze sociálně vyloučeného prostředí i pro jejich rodiče. Ty zahrnují exkurze do výrobních i zemědělských podniků a kulturní a společenské akce. Podporuje integraci, výchovu a vzdělávání prostřednictvím letních skautských táborů, tematických víkendových pobytů, zájmových kroužků a doučování. Pomáhá se zdravotními potřebami jako jsou brýle, zubní ošetření a rovnátka. Členové spolku motivují děti i rodiče k lepšímu a radostnějšímu životu, podporují zdravý životní styl a odpovědnou péči o zdraví. Také podporují kvalitní přípravu do školy a informovanou volbu dalšího vzdělávání a povolání. Důležitou součástí je vedení dětí i rodičů ke Kristu, který je zárukou skutečně smysluplného a trvalého života s Bohem.

Zobrazit stránku

Misijní škola EDEN

Naším záměrem je všestranné školení a uschopnění mladých lidí ve věku 18 až 40 let do služby, která se podobá té, kterou konal Pán Ježíš Kristus na této zemi. V rámci misijní školy proto nabízíme motivaci, vědomosti, schopnosti a praxi, které jsou potřebné pro Duchem naplněný a vedený život podle Božího přání. Nabízíme praktický vzdělávací proces pro mladé lidi zaměřený na misijní službu. Hlavním zaměřením Misijní školy Eden je všestranná evangelizace převážně osobního rázu – v misii, spiritualitě a praktickém křesťanství. Tyto oblasti jsou úzce propojeny také s praktickými prvky zdravotně misijní práce. Záměrem Misijní školy Eden je nadchnout mladé lidi a vybavit je ke službě druhým lidem. Naše přání je, aby absolventi misijní školy sloužili ve sboru, v mládeži, na vysoké škole, na pracovišti, v misijní služebnosti – zkrátka kdekoliv.

Zobrazit stránku

1 | 2

O úroveň výš na stránku "Projekty"

Příspěvky 2025

Česká republika - Raiffeisenbank
č. ú.: 398155036/5500
IBAN: CZ7655000000000398155036

Variabilní symbol: 2025

ASI-CS, z.s.
ADVENTIST-LAYMEN'S
SERVICES AND INDUSTRIES

LONDÝNSKÁ 30
120 00 PRAHA 2
VINOHRADY
TEL.: 736 46 15 15

Zavřít

Zde máte možnost přizpůsobit používání souborů cookie podle svých preferencí. Toto nastavení můžete kdykoliv změnit.

Tyto stránky používají pro svou optimalizaci soubory cookies. K některým z nich však potřebujeme mít Váš souhlas. Zobrazit podrobnosti

Povolit vybranéPovolit vše