O úroveň výš na stránku "2021"

Vězeňská duchovenská péče

Spolek VDP má v současné době 136 členů z řad dobrovolníků a kaplanů, kteří pracují ve všech 35 věznicích a dvou detenčních zařízeních.

Činnost spolku Vězeňská duchovenská péče v roce 2021 výrazně nezasáhl ani druhý rok covidové pandemie. Kaplani a také dobrovolníci VDP pokračovali v duchovenské péči bez větších omezení. Také jejich vzdělávání a podpora ze strany vedení VDP se uskutečňovaly v tradičních seminářích či školeních. Například o zacházení se ženami ve vězení poutavě přednášela brigádní generálka Monika Myšičková pro účastníky semináře v ženské věznici ve Světlé nad Sázavou.

Významným mezníkem pro spolek bylo udělení akreditace dobrovolnického programu od Ministerstva vnitra ČR. VDP si také cení významné podpory Vězeňské služby ČR, se kterou na řadě věcí spolupracuje. V roce 2021, kdy se naší republikou prohnalo ničivé tornádo, VDP společně s Vězeňskou službou ČR zorganizovala sbírku na pomoc občanům z postižené oblasti. Vybralo se více než dva miliony korun. Kaplani a dobrovolníci byli také nablízku s psychickou podporou lidem, kteří v krátkém okamžiku přišli o veškerý majetek, bydlení a někteří dokonce i o své blízké.

Na začátku roku domluvili zástupci VDP také spolupráci s Kongregací Milosrdných sester sv. Karla Boromejského. Odsouzené ženy vykonávají pomocné a úklidové práce v jejich sociálních zařízeních. Na řadě míst se konaly výstavy fotografií Jindřicha Štreita z vězeňského prostředí. Na vernisáži v Zašové s názvem Brána naději byl fotograf oceněn plaketou generálního ředitele Vězeňské služby ČR Petra Dohnala za dlouholetou spolupráci v oblasti vězeňství. Jako dárek k 75. narozeninám navíc dostal Jindřich Štreit svoji dřevěnou bustu, kterou vyřezal z lipového dřeva odsouzený z Valdic.

Poprvé se loni zástupci VDP zúcastnili běhu se žlutou stužkou, Yellow Ribbon Run, s cílem integrovat lidi s trestnou minulostí. Velké zarmoucení a smutek přinesly zprávy o úmrtí jednoho ze zakladatelů VDP pátera Františka Lízny, který se neohroženě věnoval pastoraci Romů, vězňů a bezdomovců, a dlouholetého aktivního člena VDP a důstojníka Armády ČR Karla Vávry. Čest jejich památce.

Spolek významně finančně podpořily Nadace ČEZ, Ministerstvo kultury ČR, Církev adventistů sedmého dne, Městská část Praha 2, zapsaný spolek ASI a v loňském roce bylo velkým úspěchem získání grantu z Norských fondů na projekt „Podané ruce mentora“. Ten se již začal realizovat ve čtyřech veznicích - v Jiřicích, Vinařicích, Odolově a Olomouci. Poděkování patří nejen jim, ale i členům za jejich příspěvky a drobným podporovatelům a donátorům. Bez jejich pomoci by se nemohla uskutečnit celá řada podpůrných akcí.

Bližší informace na webu Vězeňská duchovenská péče (VDP).

Žadatelem projektu je VDP z.s.

O úroveň výš na stránku "2021"

Příspěvky 2025

Česká republika - Raiffeisenbank
č. ú.: 398155036/5500
IBAN: CZ7655000000000398155036

Variabilní symbol: 2025

ASI-CS, z.s.
ADVENTIST-LAYMEN'S
SERVICES AND INDUSTRIES

LONDÝNSKÁ 30
120 00 PRAHA 2
VINOHRADY
TEL.: 736 46 15 15

Zavřít

Zde máte možnost přizpůsobit používání souborů cookie podle svých preferencí. Toto nastavení můžete kdykoliv změnit.

Tyto stránky používají pro svou optimalizaci soubory cookies. K některým z nich však potřebujeme mít Váš souhlas. Zobrazit podrobnosti

Povolit vybranéPovolit vše