O úroveň výš na stránku "Projekty"

2022

Vybrané projekty realizované v roce 2022 (neúplný přehled - představujeme jen takové projekty, k nimž nám řešitelé dodali odpovídající podklady). Kompletní přehled projektů v samostatném článku.

SPOLEČNĚ DOKÁŽEME COKOLI

Smyslem projektu je oslovit co nejširší skupinu rodičů (zákonných zástupců) dětí předškolního věku a dětí mladších, popř. nastávající rodiče a prezentovat zdravý životní styl (prvky New start) a křesťanství v praxi. Představit jim naše zařízení, Mateřskou školu Zdraví s.r.o., jako místo, kde mohou s důvěrou svěřit do péče, výchovy a vzdělávání své děti. Nabídnout vhodné odborné poradenství a prostor ke sdílení.

Zobrazit stránku

Archa pomoci

Archa pomoci je projekt, který vznikl v roce 2015 v rámci smíchovského sboru s cílem doplnit diakonii o další prvky sociální práce. Praxe ukázala, že kombinace případové sociální práce, poradenství, dobrovolnického programu, výletů a dalšího setkávání společně s prací duchovních může pomoci nejen sborové diakonii, ale i široké veřejnosti. Jde o unikátní kombinaci nabízených aktivit směřujících k individuálním klientům se specifickými požadavky obsahující i např. péči duchovních.

Zobrazit stránku

Časopis Prameny zdraví

Časopis Prameny zdraví přináší adventistické zdravotní poselství na bázi aktuálních a vědecky podložených informací o úplném zdraví – tělesném, duševním, duchovním a sociálním. Jedná se o aktivitu prvního kontaktu, jež je nedílnou součástí balíčku zdravotně-misijních služeb poskytovaných v rámci Oddělení zdraví ČSU CASD. Časopis slouží členům církve a široké veřejnosti. Směruje čtenáře i na další misijní aktivity umožňující osobní kontakt (např. rekondiční pobyty, Kluby zdraví).

Zobrazit stránku

REKONDIČNÍ POBYTY NEWSTART

Pobyty jsou postaveny na osmi jednoduchých principech programu NEWSTART. Během týdne na pobytu si hosté mohou v praxi vyzkoušet (a zažít), jaký pokrok (někdy až neuvěřitelný) je možné učinit již za krátkou dobu důslednou aplikací zásad zdravého životního stylu. Nabízíme pohodlné ubytování, výbornou čistě rostlinnou stravu, masáže, rehabilitační cvičení, zdravotní i duchovní konzultace, školu vaření a bohatý program přednášek z oblasti zdravého životního stylu, často i vztahové poradenství.

Zobrazit stránku

Podpora spirituálních potřeb umírajících a jejich blízkých

Projektem plníme přání většiny pacientů - zemřít doma. Věnujeme se mobilní paliativní péči o pacienty, jejichž onemocnění již nereaguje na kurativní léčbu. Stěžejní je kontrola bolesti a dalších symptomů, psychologických, sociálních a duchovních obtíží. Podporujeme a zplnomocňujeme pečující v touze doprovodit své blízké. Služby poskytujeme 24 hodin denně. Hospicový tým tvoří lékaři, zdravotní sestry a sociální pracovnice. Během doprovázení nabízíme služby duchovních.

Zobrazit stránku

Tabita

Sociální a misijní projekt sokolovského sboru církve adventistů Tabita funguje od 1. 3. 2015. O potřebné, seniory, nemocné a různě handicapované se stará společně s koordinátorkou projektu Hanou Kábrtovou tým lidí. Pravidelně, někdy jen příležitostně podle potřeby, je navštěvují v jejich domácnostech a plní některá jejich přání pro zkvalitnění jejich života. Záměr projektu byl zpočátku pouze sociální. V průběhu jeho vývoje se však rozrostl o rozměr misijní. Senioři, handicapovaní lidé bývají často velkým duchovním obohacením pro svoje pečovatele, lidi s nízkými příjmy, a také naopak. Pečovatelé se s potřebnými modlí a posilují navzájem ve víře. Praktickou pomocí starším, nemocným či opuštěným si za malý přivýdělek lidé s nízkými příjmy zlepšují chudý rodinný rozpočet.

Zobrazit stránku

Evangelizace knihami – slovem a textem

Tento projekt se věnuje přípravě a tisku evangelizačních knih, jejich výrobě a šíření, a to i v alternativních formách, to je v elektronické podobě a v audio podobě. Projekt je pokračováním úspěšného projektu z předchozích let, díky kterému se podařilo produkovat nové knihy, využít tituly, které byly úspěšné v minulosti, a umožnit distribuovat evangelizační materiál za přijatelnou cenu.

Zobrazit stránku

Křesťanské aktivity pro mladé

KC Petrklíč v posledních dvou letech realizuje ve spolupráci s místními sbory příměstské tábory pro děti ze sborů i veřejnost. V roce 2023 se činnost pro děti a mládež rozšíří na celkem 3 letní tábory a 2 víkendové akce, které by měly přiblížit praktické křesťanství, jeho myšlenky a prožívání. Za praktické vnímáme propojení křesťanských vedoucích s dětmi ze sborů i z jejich okolí v bezpečném prostředí přírody a táborového života. V rámci projektu bude realizován program pro 90 dětí.

Zobrazit stránku

Vedení dětí a jejich rodin ze sociálně vyloučeného prostředí ke Kristu

Činnost společnosti Pohlazení je zaměřena především na děti z azylových domů a sociálně slabých rodin (ale také na jejich rodiče) za účelem motivace k vytváření pozitivních mezilidských vztahů, založených na principech slušnosti, mravnosti, vzájemné pomoci a spolupráce, ale především křesťanských duchovních hodnot. Cílem projektu je přivádět lidi ze sociálně vyloučeného prostředí ke Kristu prostřednictvím přátelství, sociální i jiné pomoci, být citlivý k potřebám lidí a zejména dětí žijících na okraji.

Zobrazit stránku

Malina roste

Od roku 2020 jsme jako nezisková organizace provozovali “Společně svou cestou, z. s.” komunitní centrum (nazvané “Komunitní prostor Malina”), jehož činnost byla zaměřena primárně na vzdělávání dětí. Naše práce se soustředila na komunitní prostor, setkávání a volnočasové kroužky. V květnu 2021 nám byla schválena žádost o zapsání mateřské školy do rejstříku škol a školských zařízení. Spolek je jejím zřizovatelem a nese ze zákona nově název Lesní mateřská škola Malina z. s. Našli jsme tak možnost, jak pokračovat v naší činnosti navzdory předchozím COVID opatřením. Pracujeme také na dokumentech pro zápis základní školy do rejstříku ministerstva školství.

Zobrazit stránku

1 | 2

O úroveň výš na stránku "Projekty"

Příspěvky 2025

Česká republika - Raiffeisenbank
č. ú.: 398155036/5500
IBAN: CZ7655000000000398155036

Variabilní symbol: 2025

ASI-CS, z.s.
ADVENTIST-LAYMEN'S
SERVICES AND INDUSTRIES

LONDÝNSKÁ 30
120 00 PRAHA 2
VINOHRADY
TEL.: 736 46 15 15

Zavřít

Zde máte možnost přizpůsobit používání souborů cookie podle svých preferencí. Toto nastavení můžete kdykoliv změnit.

Tyto stránky používají pro svou optimalizaci soubory cookies. K některým z nich však potřebujeme mít Váš souhlas. Zobrazit podrobnosti

Povolit vybranéPovolit vše