O úroveň výš na stránku "Dlouhodobé projekty ASI"

Tanzánie (ukončeno)

Misijní týmy ASI-CS již několik let pracují v Tanzanii, v oblasti Iringa, poblíž města Mafinga. Záměrem místní mise, která je součástí dlouhodobé spolupráce navázané s misijní stanicí Kibidula Farm, bylo pomoci místním věřícím s veřejnou evangelizací, stavební činností a další rozšíření spolupráce a pomoci rozvoje činnosti CASD v okolních vesnicích.

Nedílnou součástí je také program křesťanské služby lidem potřebným, starým, nemocným a dětem v této oblasti v rozumné vzdálenosti.

Sbor CASD

Stavební činnost

Záměrem stavební části projektu je každý rok postavit dva nové sbory CASD ve vesnicích okolo města Mafinga s použitím ocelové konstrukce One-Day-Church (ODC). Dokončení obou staveb je následně provedeno místními členy sboru. Přímo v Kibidule jsme měli možnost se podílet na rozšíření základní školy o další čtyři třídy sestavením tří ODC. Pomáhali jsme financovat např. betonové podlahy ve sborech v Mtule a Lwingulo, kde dosud byly podlahy pouze hliněné. A postavit zcela nový sbor v Sao Hill.

Tanzánie Křest

Veřejná evangelizace

Veřejná evangelizace probíhá každoročně v několika vesnicích zároveň. Je podpořena celoroční prací místních laických pracovníků, kteří jsou podporováni ze zdrojů dárce ze Slovenské republiky prostřednictví ASI-CS. Za posledních několik let jsme pracovali ve vesnicích Mtula, Sao Hill, Chaluga, Ulole, Lwingulo, Matanana, Bumalainga, Niololo, Kisada v okolí misijní stanice Kibidula Farm, ale i Madibira, Mahango, Ikoga, Iheha, které byly poněkud vzdáleny. V průběhu 16 dnů veřejné kampaně členové týmu odpřednášejí 19 evangelizačních přednášek Share Him. Překlad do místního jazyka Swahili zajišťují místní překladatelé.

Vyprávíme příběhy pro děti a s pomocí místních misionářů také zdravotní přednášky, pořádáme zdravotní výstavy Health expo, přednášky o rodině. Součástí evangelizace jsou návštěvy rodin, studium Bible, modlitby, distribuce knih apod. Přednášky navštěvuje průměrně cca 300 - 500 dospělých a dvojnásobný počet dětí. V závěrečnou sobotu kampaně pak již pod působením Božího Ducha bylo pokřtěno 255 nových členů církve. Při slavnostním křtu vždy reaguje mnoho dalších na výzvu ke studiu biblických pravd a k rozhodnutí křtem přijmout Ježíše Krista. Další lidé se ke křtu připravují.

Způsob práce

DětiVelmi se osvědčil komplexní způsob spolupráce s místními laickými misionáři a také členy jednotlivých sborů CASD, tedy kombinace kampaňové zvěstování evangelia s dlouhodobým působením misijních pracovníků v místě a se sociální činností a naplňováním základních potřeb dětí a vesničanů. Mimo zvěst Božího slova, zdravotní osvěty a distribuce duchovní a dětské literatury bylo lidem poskytnuto ošacení a hračky pro děti a materiální pomoc vdovám a sirotkům formou darování domácích zvířat, pomoc starým a nemocným zajištěním nezbytné zdravotní péče.

Několik měsíců před evangelizací pracovali na místě místní bibličtí pracovníci a vedli kurzy studia Bible. Na ně navázala veřejná evangelizace. Po evangelizaci jsou noví věřící začleňování do místních sborů. Každému novému členu církve je přidělen jeden stávající člen sboru. Má o nového člena církve všestranně pečovat a vést ho v prvních krůčcích s Ježíšem Kristem. Ke křtu také každý nový člen obdržel novou Bibli a historii církve adventistů s. d. ve swahilském jazyce.

Programy křesťanské služby:

 

Další částí tentokrát dlouhodobějších pobytů je navázání na dosavadní práci v okolí misijní stanice Kibidula. V posledních letech jsme se zaměřili na vesnice Ulole, Chaluga, Sao Hill, Niololo a Kisada a obsahem činnosti je především praktická aplikace křesťanské služby bližním prostřednictvím místních sborů. Filozofie programů vycházela z biblických veršů: ... "Kdo má dvoje oblečení, dej tomu, kdo nemá žádné, a kdo má co k jídlu, udělej také tak." (Luk 3,11) nebo "Berte na sebe břemena jedni druhých, tak naplníte zákon Kristův" (Gal 6,2) a dalších témat křesťanské služby.

Oslovili jsme představitele místních sborů a ve své oblasti aktivně vyhledali potřebné a prostřednictvím místního sboru jim poskytli pomoc. V případě, že sbor nedisponuje potřebnými prostředky, obrací se na ASI-CS s žádostí o pomoc. Připravili jsme několik programů především na zajištění soběstačnosti rodin vdov a sirotků, zdravotní pomoc, zajištění odpovídajícího oblečení pro děti pro místně dané klimatické podmínky, podporu vzdělání. Naším cílem v oblasti je, aby se místní sbor CASD stal místem, kde potřební naleznou pomoc v jejich nelehké životní situaci.

 Soběstačnost  

Soběstačnost rodin vdov a sirotků

Realizujeme program rozdání domácích zvířat, v našem případě koz do rodin vdov a sirotků, kterým tento dar pomůže nastartovat vlastní zajištění zdroje příjmů. Dárci z Čech darovali již celkem na 32 zvířat, každé po 50 USD. Místní koza, může mít 2x do roka mladé, tedy investice se může zhodnotit dvakrát a původní vklad stále zůstává. Pěstování je velmi nenáročné a proto vhodné pro tuto skupinu lidí.

O každém předání je proveden záznam a video i fotodokumentace. Lidem bylo také nabídnuto, že příští rok od nich vykoupíme mladé za dobrou cenu, které použijeme pro práci v dalších vesnicích v okolí. Mají tedy zajištěn i odbyt.

Fotogalerie k programu
Video galerie

Vzdělaní

Podpora vzdělání chudých a sirotků

Dalším programem, který chceme spustit, je sponzorování dětí ve škole nebo sponzorování celé školy. Jak jsme zatím zjistili, školní docházka je pro rodiče poměrně nákladnou záležitostí a pro sirotky a chudé zcela nedostupná. První stupeň je sice bezplatný, ale povinné jídlo, uniforma a pomůcky se mohou ročně vyšplhat na pro místní závratnou sumu 2000 Kč ročně.

Zatím jsme spustili dva pilotní případy podpory. Jeden je úplný sirotek a druhý žije pouze s matkou, která si ještě osvojila další dva sirotky. První případ bude od ledna studovat na prvním stupni a druhý na druhém. Chceme vstoupit v jednání s učiteli škol a vytipovat další případy pro podporu a připravit program adopce na dálku. Plánujeme také stavbu krizového centra "U maminky" pro kojence.

Zdraví

Pomoc při zajištění zdravotní péče

Dalším programem, který vzešel spontánně z návštěv chudých lidí ve vesnicích, je program zdravotní pomoci. Při naší práci jsme narazili na tři ochrnuté ženy. Dvě jsou pravděpodobně po nějaké mozkové příhodě, a protože jsou mladé, je zde velká pravděpodobnost kompletního znovuobnovení funkčnosti poškozené poloviny těla. Další je ochrnutá od pasu dolů. Později u lékaře jsme se dověděli, že je to následkem virového onemocnění páteře, protože zmíněná je HIV pozitivní. Na základě těchto potřeb jsme navštívili místní oblastní (okresní) nemocnici a navštívili místního okresního ředitele zdravotní péče, který velmi kvitoval náš zájem o lidi ve vesnicích. Problémem zde není ani tak nedostupnost péče, ale především nedostupnost dopravní, finanční a také strach.

Další případ jsme nalezli v Ulole, kde se při rozdávání oblečení pro děti objevila žena s obrovským hnisavým ložiskem na pravé dolní čelisti. S tou jsme navštívili jinou nemocnici v Niololo, kterou vedou Italové. Ti provedli základní chirurgické ošetření a nasadili antibiotika, přičemž pro ženu jsme objednali a uhradili měsíční ambulantní péči včetně léků v ceně 300 Kč. S vedením jsme si vyměnili kontakty a věříme v dobrou oboustrannou spolupráci. Máme tedy výbornou výchozí pozici v oblasti pro uzdravování nemocných.

Vzdělání

Oblečení  

Teplé oblečení pro chudé děti

Program zimního oblečení pro děti sleduje zajištění odpovídajícího oblečení pro dané klimatické podmínky v oblasti a to především zimní bundy. Program realizujeme prostřednictvím místních sborů a jejich členů a také v jejich budovách. Nejenže tak zajistíme adekvátní oblečení pro chudé děti, ale také tím zvyšujeme reputaci místních sborů. Proto v každém místním sboru hledáme vhodné spolupracovníky pro pokračování práce.

Fotogalerie programu

Dětské domovy

Pomoc v dětských domovech

Zatím posledním programem, který jsme spustili, je pomoc sirotkům v místních dětských domovech. V průběhu naší práce jsme navštívili tři dětské domovy a ve dvou jsme rozdali zimní oblečení a boty pro děti v rámci místního Štědrého dne. I zde existuje velká příležitost pro praktické projevení Boží lásky a mnoho námětů k sociální spolupráci a dobrovolnické činnosti např. pro mládež z českých ale i místních sborů.

Fotogalerie programu

U maminky

Krizové centrum pro kojence

Cílem krizového centra je pak vybudování prostoru pro život až deseti dětem z ohrožených skupin (opuštěné děti, sirotci či děti s jiným typem ohrožení základních životních standardů).

Integrace do života stojí na navrácení do rodiny a to na základě adopce. Zdravotní péče je zprostředkována plně vyškoleným personálem, který se stává jakousi počáteční náhradní rodinou. Krizové centrum pak bude sloužit nejen, jako domov pro potřebné, stane se zároveň centrem materiální, personální i ambulantní pomoci pro přilehlé oblasti blízkých vesnic.

Oblast Mafinga

Závěr

Potřeby lidí na vesnicích v této oblasti jsou obrovské. Neobejdeme se bez ochotných dobrovolníků, kteří se nebudou zdráhat odevzdat své životy Bohu, připraví nové projekty a potřebným pomohou získat dostatečné vzdělání a dovednosti tak, aby se stali nezávislými, překonali chudobu a ostatní životní problémy. Při tom všem je povedou k jejich Spasiteli Ježíši Kristu.

Fotogalerie z misijní cesty
Foto programů křesťanské služby GFA
Blog gospelforafrika
Stránky pro veřejnost

O úroveň výš na stránku "Dlouhodobé projekty ASI"

Příspěvky 2025

Česká republika - Raiffeisenbank
č. ú.: 398155036/5500
IBAN: CZ7655000000000398155036

Variabilní symbol: 2025

ASI-CS, z.s.
ADVENTIST-LAYMEN'S
SERVICES AND INDUSTRIES

LONDÝNSKÁ 30
120 00 PRAHA 2
VINOHRADY
TEL.: 736 46 15 15

Zavřít

Zde máte možnost přizpůsobit používání souborů cookie podle svých preferencí. Toto nastavení můžete kdykoliv změnit.

Tyto stránky používají pro svou optimalizaci soubory cookies. K některým z nich však potřebujeme mít Váš souhlas. Zobrazit podrobnosti

Povolit vybranéPovolit vše