O úroveň výš na stránku "Předchozí roky"

Misijní romské bohoslužby

Misijní romské bohoslužby Sboru Církve adventistů sedmého dne v Sokolově se s propagační, organizační, personální a materiální podporou sboru konají každou sobotu odpoledne v modlitebně sboru sousedící s romskou čtvrtí u nádraží.

Romská hudební skupina účinkující při těchto bohoslužbách pořádá s podporou sboru pravidelné evangelizace v romských čtvrtích města Sokolova a evangelizační akce v dalších městech Karlovarského a Ústeckého kraje. Smyslem je zvěstování evangelia Pána Ježíše Krista Romům prostřednictvím jim blízké hudby, zpěvu a jazyka, šíření adventistické literatury, základní pomoci chudým a vytváření nových adventistických skupin a společenství věřících v severozápadních Čechách.

Více informací na webových stránkách sokolovského sboru Církve adventisů s. d.

O úroveň výš na stránku "Předchozí roky"

Příspěvky 2022

Česká republika - Raiffeisenbank
č. ú.: 398155036/5500
IBAN: CZ7655000000000398155036

Variabilní symbol: 2022

ASI-CS, z.s.
ADVENTIST-LAYMEN'S
SERVICES AND INDUSTRIES

LONDÝNSKÁ 30
120 00 PRAHA 2
VINOHRADY
TEL.: 736 46 15 15

Tento web využívá soubory cookies. Pro úplnou funkčnost stránek musíte s využitím cookies souhlasit. Souhlas je možné kdykoliv odvolat. Souhlasím