O úroveň výš na stránku "Předchozí roky"

Biblia na cestách

Projekt putovná Výstava Biblií prináša už od roku 2011 do všetkých miest na Slovensku - obyvateľom a žiakom základných a stredných škôl - posolstvo Biblie a evanjelia prostredníctvom viac ako 250 exponátov Biblie z rôznych období histórie.

Projekt je postavený na organizovaní výstav Biblií v mestských knižniciach a múzeach. Obsahom výstavy je odborný výklad, ktorý obsahuje jasné posolstvo evanjelia. Výklad je prispôsobený vekovej skupine, ktorá navštívi výstavu, či už sú to žiaci, alebo dospelí.

Pre fungovanie projektu bolo založené občianske združenie Biblia na cestách, žadatelem je ale Slovenské združenie CASD.

Bible na cestáchBible na cestáchBible na cestáchBible na cestáchBible na cestách

Více informací na webových stránkách www.biblianacestach.sk

O úroveň výš na stránku "Předchozí roky"

Příspěvky 2022

Česká republika - Raiffeisenbank
č. ú.: 398155036/5500
IBAN: CZ7655000000000398155036

Variabilní symbol: 2022

ASI-CS, z.s.
ADVENTIST-LAYMEN'S
SERVICES AND INDUSTRIES

LONDÝNSKÁ 30
120 00 PRAHA 2
VINOHRADY
TEL.: 736 46 15 15

Tento web využívá soubory cookies. Pro úplnou funkčnost stránek musíte s využitím cookies souhlasit. Souhlas je možné kdykoliv odvolat. Souhlasím