O úroveň výš na stránku "Předchozí roky"

ADRA - dobrovolnické centrum České Budějovice

Dobrovolnické centrum ADRA České Budějovice zprostředkovává pomoc dobrovolníků potřebným.

DC ADRA ČBPosláním projektu je propojovat svět lidí, kteří chtějí pomáhat, se světem lidí, kteří pomoc potřebují. Usilujeme o to, aby každý člověk, který se ocitne ve složité životní situaci, nezůstal a necítil se sám, ale měl možnost získat lidskou podporu dobrovolníka. Takovými lidmi mohou být senioři, lidé s postižením, lidé prožívající těžkou krizovou situaci – zkrátka ti, kteří si nedokáží o pomoc říci nebo nevidí možnost, jak na svou situaci někoho upozornit. Sbor zaměřující se na službu lidem ve svém okolí se tak stává nepostradatelnou součástí společnosti, v níž žije, a zcela přirozeně tak naplňuje Bohem dané poslání „být solí a světlem pro svět“.

ADRA České Budějovice

Žadatelem projektu je ADRA o.p.s. Více infromací na www.dccb.cz.

O úroveň výš na stránku "Předchozí roky"

Příspěvky 2022

Česká republika - Raiffeisenbank
č. ú.: 398155036/5500
IBAN: CZ7655000000000398155036

Variabilní symbol: 2022

ASI-CS, z.s.
ADVENTIST-LAYMEN'S
SERVICES AND INDUSTRIES

LONDÝNSKÁ 30
120 00 PRAHA 2
VINOHRADY
TEL.: 736 46 15 15

Tento web využívá soubory cookies. Pro úplnou funkčnost stránek musíte s využitím cookies souhlasit. Souhlas je možné kdykoliv odvolat. Souhlasím