O úroveň výš na stránku "Předchozí roky"

Aby nám bolo doma dobre

Za pomoci skutočných odborníkov v oblasti psychológie, vzťahového a partnerského poradenstva organizujeme víkendové semináre, jednodňové výlety, jesenné reštarty pre manželov a konferencie o rodine.

Projekt seminárov "Aby nám bolo doma dobre" je zameraný na podporu spolužitia rodiny, výchovy a poradenskej činnosti v manželstve.

Uvedené aktivity budú prebiehať v spolupráci s miestnym zborom, zapojením dobrovoľníkov do všetkých aktivít. Členovia budú vedení k osobnej práci s priateľmi, k nadväzovaniu nových kontaktov a nových podujatí v zbore a v meste.

Žadatelem projektu je Sbor Církve adventistů s. d. Trenčín.

O úroveň výš na stránku "Předchozí roky"

Příspěvky 2022

Česká republika - Raiffeisenbank
č. ú.: 398155036/5500
IBAN: CZ7655000000000398155036

Variabilní symbol: 2022

ASI-CS, z.s.
ADVENTIST-LAYMEN'S
SERVICES AND INDUSTRIES

LONDÝNSKÁ 30
120 00 PRAHA 2
VINOHRADY
TEL.: 736 46 15 15

Tento web využívá soubory cookies. Pro úplnou funkčnost stránek musíte s využitím cookies souhlasit. Souhlas je možné kdykoliv odvolat. Souhlasím