O úroveň výš na stránku "2017"

Aby bolo doma dobre

Cieľom tohto projektu je pomôcť ľuďom zvládnuť základné hodnoty existencie človeka - rodinu, manželstvo a výchovu detí. Veríme, že ak sa to podarí, ľudia pochopia, aká je dôležitá rodina, aké posolstvo v sebe skrýva.

PřednáškaPřednáška Veríme, že zdravé rodiny vytvoria zdravú spoločnosť, v ktorej sa nám bude dobre žiť. Našim cieľom je, aby ľudia našli zmysel v samotnej rodine, v manželstve tak, ako ho tam vložil Boh pri stvorení. Tak, aby pochopili že v rodine sa utvára charakter, formuje osobnosť človeka a vytvára sa sociálna klíma, v ktorej sa človek učí samotným životným skúsenostiam. Aby ľudia vo svojich domovoch našli pokoj, lásku, pochopenie a trpezlivosť tak, ako je to zakotvené v samotnej podstate skutočného živého Boha, jeho lásky a hodnôt, ako to pôvodne zamýšľal. Za pomoci odborníkov v oblasti psychológie, vzťahového a partnerského poradenstva organizujeme víkendové semináre, jednodňové výlety, jesenné reštarty pre manželov a konferencie o rodine. Tiež vytvárame prostredie, v ktorom podporujeme a vedieme ľudí k tomu Božiemu ideálu, monogamnému vzťahu muža a ženy tak ako boli stvorení.

AktivityNa horáchPřednáška

 Žadatelem projektu je Sbor CASD Trenčín.

O úroveň výš na stránku "2017"

Příspěvky 2022

Česká republika - Raiffeisenbank
č. ú.: 398155036/5500
IBAN: CZ7655000000000398155036

Variabilní symbol: 2022

ASI-CS, z.s.
ADVENTIST-LAYMEN'S
SERVICES AND INDUSTRIES

LONDÝNSKÁ 30
120 00 PRAHA 2
VINOHRADY
TEL.: 736 46 15 15

Tento web využívá soubory cookies. Pro úplnou funkčnost stránek musíte s využitím cookies souhlasit. Souhlas je možné kdykoliv odvolat. Souhlasím