O úroveň výš na stránku "Aktuálně"

Výběrové řízení na příspěvky pro rok 2020

Vloženo: 12. 05. 2019

1. dubna 2019 jsme vypsali výběrové řízení k poskytnutí finančních příspěvků z darů členů ASI na rok 2020 pro právnické a fyzické osoby, které vyvíjejí veřejně prospěšnou činnost v oblasti podpory mládeže, vzdělání a misie. Cílem této činnosti je přivádět lidi k Pánu Ježíši.

 

VYHLÁŠENÉ PROGRAMY PRO ROK 2020

Správní rada ASI vyhlašuje pro rok 2020 následující programy ve výše uvedených oblastech:

I. MLÁDEŽ

Tento program je určen na podporu projektů zaměřených na volnočasovou činnost mládeže směřující k vyhlášenému cíli, vzdělávání vedoucích volnočasových aktivit pro tvorbu programů směřujících k vyhlášenému cíli, vytváření zázemí pro činnost mládeže, podpora bohoslužeb mládeže, činnost komunitních center mládeže, prevence negativních jevů, výchova a podpora mládeže ke křesťanské službě.

Preferovány budou služby, které podporují dlouhodobý kontinuální rozvoj místních společenství a které jsou součástí komunitních a jiných regionálních plánů CASD v oblasti mládeže.

II. VZDĚLÁNÍ

Tento program je určen na podporu projektů zaměřených na zakládání adventistických škol všech stupňů a dále pak na výchovu lidí ke křesťanské službě v oblasti misijní, zdravotně osvětové a humanitární.  

Preferovány budou zařízení a projekty poskytující vzdělání v duchu adventistických zásad, vzdělání rodinného typu s dlouhodobou udržitelností. Dále pak projekty připravující dlouhodobě a komplexně výchovu lidí ke křesťanské službě v oblasti misijní, zdravotně osvětové a humanitární.

Rovněž bude podporováno vzdělávání školitelů v dané oblasti. 

III. MISIE

Tento program je určen na podporu misijních projektů zaměřených na všechny skupiny obyvatelstva bez omezení, podporu laických misionářů a přípravu materiálů určených k misii. Cílem je poskytnout nezbytnou podporu laickým misionářům v oblasti přípravy a tréninku, výměny zkušeností, materiálního a sociálního zabezpečení.

Novinkou je preference takových projektů, které lze nějakým způsobem využít na co největším počtu sboru CASD v ČS Unii CASD!

 

PODMÍNKY PŘÍSPĚVKOVÉHO ŘÍZENÍ

Podmínky příspěvkového řízení se řídí metodikou příspěvkového řízení vyhlášenou v tomto roce včetně žádosti, způsobu hodnocení, rozhodnutí o přidělení a vyúčtování příspěvku.

Projekt musí být realizován v roce 2016 a zaměřený především na laickou a dobrovolnickou činnost.

Projekt musí být předložen ON-LINE formulářem na stránkách ASI.

Další potřebné informace k výběrovému příspěvkovému řízení (metodiku) lze získat v sekci určené žadatelům o příspěvky.

Informace v průběhu zpracování Žádosti a pomoc při vypracování rozpočtu žádosti a telefonickou podporu poskytuje br. Daniel; telefon 736 46 15 15, e-mail info@asi-cs.cz.

PODÁNÍ ŽÁDOSTI

Žádosti je nutno podat  ON-LINE nejpozději do 31. července 2020

Pokud jste již v minulosti žádost podávali, vyžádejte si přístupové údaje do ON-LINE systému.

Celé příspěvkové řízení již probíhá pouze elektronicky a o přijetí žádosti obdržíte informaci do vašeho registrovaného e-mailu vč. kopie podané žádosti v příloze. Pokud po podání žádosti neobdržíte potvrzovací e-mail s kopií, kontaktujte neprodleně tajemníka ASI (kontakt výše).

Pro opakující se žádost použijte funkci pro kopírování loňské žádosti do nové a následně ji upravte.

Zobrazeno: 0x

O úroveň výš na stránku "Aktuálně"

Příspěvky 2022

Česká republika - Raiffeisenbank
č. ú.: 398155036/5500
IBAN: CZ7655000000000398155036

Variabilní symbol: 2022

ASI-CS, z.s.
ADVENTIST-LAYMEN'S
SERVICES AND INDUSTRIES

LONDÝNSKÁ 30
120 00 PRAHA 2
VINOHRADY
TEL.: 736 46 15 15

Tento web využívá soubory cookies. Pro úplnou funkčnost stránek musíte s využitím cookies souhlasit. Souhlas je možné kdykoliv odvolat. Souhlasím