O nás

Momentálně máme 82 členů.

ASI- CS je dobrovolným zapsaným spolkem fyzických osob členů Církve adventistů sedmého dne a právnických osob, které působí v České republice a v zahraničí. Jsme součástí ASI Europe a potažmo globální misijně zaměřené organizace ASI. Naše organizace každoročně vypisuje výběrové řízení na podporu projektů zaměřených na nejrůznější oblasti lidské činnosti ve všech věkových kategoriích. Finanční příspěvky jsou dary ať už členů či příznivců našeho spolku a slouží misijním účelům i na pomoc lidem v nouzi.

Slovo předsedy

milan_bendl_slovo_predsedy.jpgVážení členové a příznivci ASI,
i po letech působení v naší neziskové organizaci jsem stále nadšen z velkého množství lidí, kteří jsou ochotni pomáhat druhým bez nároku na jakoukoliv odměnu. ASI je tu právě od toho, aby takovéto nadšence (nejen finančně) podpořila. Je opravdu motivující sledovat tolik nápadů a obětavosti přetavených v projekty, jejichž část je prezentována i na tomto webu. Zvu proto i další z vás, abyste se stali součástí tohoto společného úsilí. Není přitom podstatné, jestli se zapojíte na straně podporovatelů či řešitelů projektů. Jsem hluboce přesvědčen, že důsledky nezištné pomoci se v nějaké podobě vždy pozitivně projeví i na nás samotných. V neposlední řadě bych rád upozornil na přínos každoročních výročních konferencí, které se staly platformou pro navázání nových přátelství mezi lidmi, jejichž altruismus a pracovitost, jsou mimořádně inspirující. Přijďte se přesvědčit osobně, jsme otevřeni všem, kteří sdílí podobné hodnoty!

Milan Bendl

Kodex člena ASI-CS

  1. Svým jednáním nebudu vědomě poškozovat zdraví a život.
  2. Nezavdám příčinu ke snížení důstojnosti bližního.
  3. Nebudu vědomě poškozovat oprávněné zájmy druhých.
  4. Za základ svého jednání postavím čestnost a poctivost a takto budu plnit své závazky k Bohu, státu a bližnímu.
  5. Nebudu zneužívat legislativní nedostatečnosti, neznalosti a neštěstí druhých.
  6. Bohatství chápu jako prostředek ke službě.
  7. Jsem si vědom toho, že Bůh stanovil přesný režim práce a odpočinku pro mne a celý "můj dům".

Správní rada ASI - složení od 1. 1. 2021

Milan Bendl Eva Kudrnová Dalibor Cichý Miloslav Jurečko

Milan Bendl

předseda ASI

Eva Kudrnová

místopředseda

pro Čechy a zahraničí

Dalibor Cichý

hospodář a místopředseda pro

Moravu

Miloslav Jurečko

místopředseda pro

Slovensko

       
Otakar Jiránek Marek Petráček  Radim Passer  Pavel Zvolánek

Otakar Jiránek

člen správní rady

Marek Petráček

člen správní rady ASI

Radim Passer

člen správní rady ASI

Pavel Zvolánek

člen správní rady ASI

       
Robert Žižka   Iveta Halešová Tomáš Staš   

Robert Žižka

člen správní rady ASI

Iveta Halešová

člen správní rady ASI

Tomáš Staš

člen správní rady ASI 

 
       

Mikuláš Pavlík

Vít Vurst

Daniel Dobeš František Kolesár

Mikuláš Pavlík

předseda unie CASD

Vít Vurst

předseda ČS CASD

Daniel Dobeš

předseda MSS CASD

František Kolesár

předseda SZ CASD

 

 

Dozorčí rada ASI - složení od 1. 1. 2021

Valentina Stiskalová  Juraj Turóci  Siegfried Bytomski

Valentina Stiskalová

předseda dozorčí rady

Juraj Turóci

člen dozorčí rady ASI

Siegfried Bytomski

člen dozorčí rady ASI

 

 

Administrativa

Daniel Pajonk

Daniel Pajonk

administrátor

 

 

Dokumenty ke stažení

Poslední znění stanov ASI-CS.

Představení ASI-CS, z.s. s přihláškou ke členství (platné od roku 2019).

 

Příspěvky 2022

Česká republika - ČSOB
č. ú.: 219732329/0300
IBAN: CZ4403000000000219732329

Variabilní symbol: 2022

ASI-CS, z.s.
ADVENTIST-LAYMEN'S
SERVICES AND INDUSTRIES

LONDÝNSKÁ 30
120 00 PRAHA 2
VINOHRADY
TEL.: 736 46 15 15

Tento web využívá soubory cookies. Pro úplnou funkčnost stránek musíte s využitím cookies souhlasit. Souhlas je možné kdykoliv odvolat. Souhlasím