O nás

Momentálně máme 101 členů.

ASI- CS je dobrovolným zapsaným spolkem fyzických osob členů Církve adventistů sedmého dne a právnických osob, které působí v České republice a v zahraničí. Organizace každoročně vypisuje výběrové řízení na podporu projektů zaměřených na nejrůznější oblasti lidské činnosti ve všech věkových kategoriích. Finanční příspěvky jsou dary členů tohoto spolku a slouží misijním účelům i na pomoc lidem v nouzi.

Slovo předsedy

eva_slovo_predsedy.jpgVážení členové ASI,
ráda bych vás povzbudila ve vaší práci i osobním životě. Dnešní svět se dostal do stavu, kdy nutně potřebuje pomoc lidí, kteří jsou ochotni se zastavit na své cestě a obrátit se ke svému sousedovi s otázkou. „Nepotřebujete s něčím pomoci?“ Tento svět má velké možnosti, ale více potřebuje soucit a lásku, pochopení a naslouchání, prostředky k udržení toho, co bylo naším užíváním již zničeno. Jsem vděčná za každou snahu tohoto druhu, za každého jednoho člověka, kterému leží na srdci budoucnost národů i naší planety. Začněme u sebě, pokračujme k sousedovi a rozšiřme svoje působení dobra i na okolní země až kontinenty. Nezůstávejme neteční k potřebám druhých a to především ve své rodině, práci a blízkém a vzdálenějším okolí.
Ráda bych poděkovala všem Vám, kteří tak již činíte a povzbudila ostatní, aby se přidali.
Konečné řešení je vždycky jenom jedno. Buďme tedy vděčni za to, že ho známe.

S úctou
Eva Kudrnová

Kodex člena ASI-CS

  1. Svým jednáním nebudu vědomě poškozovat zdraví a život.
  2. Nezavdám příčinu ke snížení důstojnosti bližního.
  3. Nebudu vědomě poškozovat oprávněné zájmy druhých.
  4. Za základ svého jednání postavím čestnost a poctivost a takto budu plnit své závazky k Bohu, státu a bližnímu.
  5. Nebudu zneužívat legislativní nedostatečnosti, neznalosti a neštěstí druhých.
  6. Bohatství chápu jako prostředek ke službě.
  7. Jsem si vědom toho, že Bůh stanovil přesný režim práce a odpočinku pro mne a celý "můj dům".

Správní rada ASI - složení

Eva Kudrnová Dalibor Cichý Ľudovít Činčala Otakar Jiránek

Eva Kudrnová

předsedkyně ASI

Dalibor Cichý

hospodář a místopředseda

pro Moravu

Ľudovít Činčala

místopředseda pro

Slovensko

Otakar Jiránek

místopředseda pro

zahraniční vztahy

       
Radim Passer Michael Koloničný  Milan Bendl  Pavel Zvolánek

Radim Passer

člen správní rady ASI

Michael Koloničný

člen správní rady ASI

Milan Bendl

člen správní rady ASI

Pavel Zvolánek

člen správní rady ASI

       
Daniel Kapusta       

Daniel Kapusta

člen správní rady ASI

Miloslav Jurečko

člen správní rady ASI

Tomáš Staš

člen správní rady ASI 

 
       

Mikuláš Pavlík

Vít Vurst

Karel Staněk Bohumil Kern

Mikuláš Pavlík

předseda unie CASD

Vít Vurst

předseda ČS CASD

Karel Staněk

předseda MSS CASD

Bohumil Kern

předseda SS CASD

 

 

Dozorčí rada ASI - složení

  Valentina Stiskalová  

Zdeněk Machoň

předseda dozorčí rady

Valentina Stiskalová

člen dozorčí rady ASI

Robert Žižka

člen dozorčí rady ASI

 

 

Administrativa

Daniel Pajonk

Daniel Pajonk

administrátor

 

 

Stanovy ASI-CS

Poslední znění stanov ASI-CS.

Příspěvky 2019

Česká republika - ČSOB
č. ú.: 219732329/0300
IBAN: CZ4403000000000219732329

Slovenská republika - ČSOB
č. ú.: 4006050824/7500
IBAN: SK9475000000004006050824

Variabilní symbol: 2019

ASI-CS, z.s.
ADVENTIST-LAYMEN'S
SERVICES AND INDUSTRIES

LONDÝNSKÁ 30
120 00 PRAHA 2
VINOHRADY
TEL.: 736 46 15 15

Tento web využívá soubory cookies. Pro úplnou funkčnost stránek musíte s využitím cookies souhlasit. Souhlas je možné kdykoliv odvolat. Souhlasím