O úroveň výš na stránku "Aktuálně"

Vypisujeme výběrové řízení na příspěvky

Vloženo: 27. 03. 2016

1. dubna 2016 vypisujeme výběrové řízení k poskytnutí finančních příspěvků z darů členů ASI na rok 2017 pro právnické a fyzické osoby, které vyvíjejí veřejně prospěšnou činnost v oblasti podpory mládeže, vzdělání a misie. Cílem této činnosti je přivádět lidi k Pánu Ježíši.

 

Vyhlášené programy pro rok 2017

Správní rada ASI vyhlašuje pro rok 2017 následující programy ve výše uvedených oblastech:

I. Mládež

Tento program je určen na podporu projektů zaměřených na volnočasovou činnost mládeže směřující k vyhlášenému cíli, vzdělávání vedoucích volnočasových aktivit pro tvorbu programů směřujících k vyhlášenému cíli, vytváření zázemí pro činnost mládeže, podpora bohoslužeb mládeže, činnost komunitních center mládeže, prevence negativních jevů, výchova a podpora mládeže ke křesťanské službě.

Preferovány budou služby, které podporují dlouhodobý kontinuální rozvoj místních společenství a které jsou součástí komunitních a jiných regionálních plánů CASD v oblasti mládeže.

II. Vzdělání

Tento program je určen na podporu projektů zaměřených na zakládání adventistických škol všech stupňů a dále pak na výchovu lidí ke křesťanské službě v oblasti misijní, zdravotně osvětové a humanitární.  

Preferovány budou zařízení a projekty poskytující vzdělání v duchu adventistických zásad, vzdělání rodinného typu s dlouhodobou udržitelností. Dále pak projekty připravující dlouhodobě a komplexně výchovu lidí ke křesťanské službě v oblasti misijní, zdravotně osvětové a humanitární.

Rovněž bude podporováno vzdělávání školitelů v dané oblasti. 

III. Misie

Tento program je určen na podporu misijních projektů zaměřených na všechny skupiny obyvatelstva bez omezení, podporu laických misionářů a přípravu materiálů určených k misii. Cílem je poskytnout nezbytnou podporu laickým misionářům v oblasti přípravy a tréninku, výměny zkušeností, materiálního a sociálního zabezpečení.

 

Podmínky příspěvkového řízení

Podmínky příspěvkového řízení se řídí metodikou příspěvkového řízení vyhlášenou v tomto roce včetně žádosti, způsobu hodnocení, rozhodnutí o přidělení a vyúčtování příspěvku.

Projekt musí být realizován v roce 2016 a zaměřený především na laickou a dobrovolnickou činnost.

Projekt musí být předložen ON-LINE formulářem na stránkách ASI.

Další potřebné informace k výběrovému příspěvkovému řízení (metodiku) lze získat v sekci určené žadatelům o příspěvky.

Informace v průběhu zpracování Žádosti a pomoc při vypracování rozpočtu žádosti a HOT LINE podporu poskytuje br. Radomír Steinert; telefon 603864711, e-mail asifamilycs@gmail.com.

Podání žádosti

Žádosti je nutno podat  ON-LINE nejpozději do 31. července 2016

Pokud jste již v minulosti žádost podávali, vyžádejte si přístupové údaje do ON-LINE systému.

Celé příspěvkové řízení již probíhá pouze elektronicky a o přijetí žádosti obdržíte informaci do vašeho registrovaného emailu vč. kopie podané žádosti v příloze. Pokud po podání žádosti neobdržíte potvrzovací e-mail s kopií, kontaktujte neprodleně tajemníka ASI (kontakt výše).

Pro opakující se žádost použijte funkci pro kopírování loňské žádosti do nové a následně ji upravte.

Zobrazeno: 0x

O úroveň výš na stránku "Aktuálně"

Příspěvky 2021

Česká republika - ČSOB
č. ú.: 219732329/0300
IBAN: CZ4403000000000219732329

Slovenská republika - ČSOB
č. ú.: 4006050824/7500
IBAN: SK9475000000004006050824

Variabilní symbol: 2021

ASI-CS, z.s.
ADVENTIST-LAYMEN'S
SERVICES AND INDUSTRIES

LONDÝNSKÁ 30
120 00 PRAHA 2
VINOHRADY
TEL.: 736 46 15 15

Tento web využívá soubory cookies. Pro úplnou funkčnost stránek musíte s využitím cookies souhlasit. Souhlas je možné kdykoliv odvolat. Souhlasím